Minilex - Lakipuhelin

Rikosasian valmisteluistunto

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Rikosasia saattaa esitutkinnan sekä syyttäjän haastehakemuksen ja vastaajan vastauksen jälkeen olla vielä niin epäselvä, että ennen pääkäsittelyä on syytä pitää suullinen valmistelu pääkäsittelyn yhtäjaksoisen käsittelyn turvaamiseksi. Suullinen valmisteluistunto voidaan järjestää koko asian tai jonkin yksittäisen aiheen valmistelemista varten.

Valmisteluistunnossa asiaa käsitellään suullisesti siitä tilanteesta, mihin esitutkinnan, haastehakemuksen ja vastaajan vastauksen jälkeen on jääty. Tilaisuus voi olla tarkoituksenmukainen esimerkiksi silloin, kun halutaan selvittää asianomistajien rikosoikeudellisia vaatimuksia, jotka poikkeavat syyttäjän esittämästä syytteestä. Samalla voidaan myös selvittää, haluavatko asianomistajat kuultaviksi muita kuin syyttäjän nimeämiä todistajia. Valmisteluistunnossa voi käydä ilmi eräiden todisteiden tarpeettomuus tai siinä voidaan havaita esitutkinnan täydentämisen tarve. Suullisen valmistelun istunto voidaan pitää myös puhelimitse taikka käyttäen videoneuvottelua tai muuta soveltuvaa tiedonvälitystapaa, jossa istuntoon osallistuvilla on puheyhteys keskenään, jos se on istunnossa käsiteltävien kysymysten laatu ja laajuus huomioon ottaen tarkoituksenmukaista. Suullinen valmistelu voidaan poikkeuksellisesti korvata kirjallisella valmistelulla, kun se on tarkoituksenmukaisempaa. Suullisessa istunnossa asianosainen ei kuitenkaan saa lukea eikä antaa tuomioistuimelle kirjallista lausumaa eikä muutoinkaan esittää asiaa kirjallisesti. Poikkeuksena tästä ovat vaatimukset, suorat viittaukset oikeuskäytäntöön sekä teknisiä tietoja sisältävät asiakirjat. Muistiinpanoja saa myös käyttää muistin tukena.

Valmisteluistunto on pyrittävä saattamaan loppuun viivytyksettä ja yhdessä istunnossa, mikäli mahdollista. Tuomioistuimen on tarvittaessa varattava asianosaisille tilaisuus lausua käsityksensä siitä, miten asian valmistelu tulisi järjestää. Asianosaisen velvollisuutena on perehtyä asiaan niin hyvin, ettei uutta istuntoa tarvitse hänen laiminlyöntinsä vuoksi pitää.

Tuomioistuimen on ennen valmistelun päättämistä tehtävä yhteenveto asianosaisten vaatimuksista ja niiden perusteista, jos se on asian käsittelyn kannalta tarkoituksenmukaista. Asianosaisille on varattava tilaisuus lausua käsityksensä yhteenvedosta.

Rikosasian valmisteluistunnon tarkoituksena on siis turvata pääkäsittelyn yhtäjaksoisuus. Valmistelussa myös asianosainen voi vaatia valmistelevan toimenpiteen suorittamista, kuten esimerkiksi esitutkinnan täydentämistä. Valmistelussa voidaan myös tehdä päätös kanteen jättämisestä tutkimatta tai, jos asianomistajan vaatimus on selvästi perusteeton, sen hylkäämisestä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]