Minilex - Lakipuhelin

Kirjallinen menettely ja rattijuopumus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kirjallisen menettelyn tarkoituksena on tarjota joustavampi ja tarkoituksenmukaisempi keino käsitellä lievimpiä ja yleisimpiä rikoksia. Täysimittainen oikeudenkäynti on kallis, raskas ja aikaa vievä prosessi, joten kevennetty menettely rikoksen selvittämiseksi onkin usein tarpeellinen kaikkien osapuolten kannalta. Kirjallinen menettely toimitetaan käräjäoikeudessa ja tuomari tekee ratkaisun kirjalliseen aineistoon perustuen. Tuomion perustana olevat asiakirjat koostuvat syytteestä, syytetyn tunnustuksesta sekä mahdollisista muista asianomaisten esittämistä lausumista. Asianosaisten eivät ole läsnä tuomarin ratkaistessa asiaa. Mikäli asian selvittäminen edellyttää todistajien lausuntoja, on asiassa toimitettava suullinen pääkäsittely. Mahdollisuutta kirjallisen menettelyn järjestämiseen selvitetään jo esitutkinnassa, mutta käräjäoikeuden tuomari tekee aina lopullisen päätöksen käsittelyn muodosta.

Rattijuopumusta koskeva syyte voidaan käsitellä kirjallisessa menettelyssä, mikäli syytetty tunnustaa tehneensä rikoksen ja syytetyn mahdollinen vastapuoli antaa suostumuksensa. Jos rattijuopumuksesta syytetään alle 18-vuotiasta henkilöä tai syytetty on tekohetkellä ollut alaikäinen, ei kirjallinen menettely on mahdollinen. Kirjallisessa menettelyssä käsitellystä rattijuopumuksesta voidaan tuomita rangaistukseksi sakkoa tai enintään kuusi kuukautta vankeutta. Kirjallisessa menettelyssä voidaan käsitellä lisäksi yksityisoikeudelliset vaatimukset, kuten rattijuopumuksesta syytetyn määrääminen ajokieltoon. Tuomio annetaan etukäteen ilmoitettuna ajankohtana ja käräjäoikeus lähettää tuomion rikosasian osapuolille muutoksenhakuohjeiden kera.

Rattijuopumussyytteen käsittely kirjallisessa menettelyssä on hyödyllistä kaikkien osapuolten kannalta, sillä asia saadaan selvitettyä huomattavasti nopeammin verrattuna normaaliin rikosoikeudenkäyntiin. Rattijuopumussyyte perustuu aina selkeään ja kiistattomaan näyttöön veren alkoholi- tai huumausainepitoisuudesta, joten tuomarin päätöksentekoon ei liity kiperää ratkaisutoimintaa muun seikan kuin rangaistuksen arvioimisen kannalta. Lisäksi rattijuopumusasioissa ei usein ole uhria, mikä tekee tapauksen käsittelystä aina yksinkertaisempaa. Syytetty onkin usein rattijuopumusasiassa ainoa asianosainen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa