Minilex - Lakipuhelin

Kirjallinen menettely rikosasioissa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kirjallinen menettely rikosasioissa merkitsee, että käräjäoikeus ratkaisee asian suullista pääkäsittelyä toimittamatta. Oikeudenkäyntiaineiston muodostaa asiassa kertynyt ja tiedoksiannettu kirjallinen aineisto, jonka pohjalta asia ratkaistaan yhden tuomarin kokoonpanossa. Keskeinen ero rikesakkomenettelyyn ja rangaistusmääräysmenettelyyn on siis se, että ratkaisun asiassa antaa nimenomaan tuomioistuin.

Kirjallisessa menettelyssä voidaan tuomita enintään yhdeksän kuukauden pituinen vankeusrangaistus. Käytännössä kuutta kuukautta ankarampi vankeusrangaistus on harvinainen ja tässä tapauksessa vastaajalle on varattava tilaisuus suullisen lausuman antamiseen. Menettelyn tarkoituksena on nopeuttaa yksinkertaisten ja näytöllisesti selkeiden rikosasioiden käsittelyä.

Kirjallisen menettelyn edellytykset

Kirjallinen menettely edellyttää sekä vastaajan eli rikoksesta epäillyn että asianomistajan eli uhrin suostumusta. Esitutkinnan yhteydessä poliisi tai muu esitutkintaviranomainen tiedustelee asianosaisten suostumusta. Asianomistaja voi antaa suostumuksensa esitutkinnassa tai myöhemmin kirjallisesti. Vastaajan suostumuksen tulee sen sijaan olla nimenomainen ilmoitus, joka annetaan rikosasian tiedoksiannon yhteydessä kirjallisesti, erillisellä lomakkeella tai suullisen käsittelyn istunnossa. Asianosaisilla on myös yhtäläinen oikeus peruuttaa antamansa suostumus.

Kirjallisen menettelyn käyttöalaa on rajattu laissa vastaajan iän ja säädetyn rangaistusseuraamuksen osalta. Käytännössä menettely ei tule kyseeseen, jos syytteessä mainitusta rikoksesta on mahdollista tapauksessa tuomita kahta vuotta ankarampi vankeusrangaistus. Lisäksi edellytetään, että vastaaja on teon tehdessään ollut täysi-ikäinen eli täyttänyt 18-vuotta. Alaikäisen 15-vuotta täyttäneen vastaajan asiaa ei voida käsitellä kirjallisessa menettelyssä.

Viime kädessä päätöksen kirjallisen menettelyn toimittamisesta asiassa tekee käräjäoikeus. Rikosasian tulee olla selkeä ja riidaton eli tapahtumainkulusta ja teon rangaistavuudesta ei vallitse erimielisyyttä. Edellytyksenä siis on, että suullista pääkäsittelyä voidaan saadun selvityksen perusteella pitää tarpeettomana. Tuomarin on viran puolesta siirrettävä asia suulliseen käsittelyyn, mikäli käsittelyn aikana vastaajan syyllisyydestä tai muutoin ilmenee epäselvyyksiä. Tuomarin ratkaistua asian, ratkaisun jäljennös ja muutoksenhakuohjeet lähetetään välittömästi sekä vastaajalle että asianomistajalle, joka on esittänyt asiassa vaatimuksia.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]