Minilex - Lakipuhelin

Kirjallinen menettely rikosprosessissa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Rikosasiat ratkaistaan käräjäoikeuksissa oikeudenkäynnin pääkäsittelyssä aina suullisesti eli oikeudenkäynnin osapuolet eivät saa esittää lausumiaan ja asiaansa kirjallisesti, lukuunottamatta joitakin suoria viittauksia teksteihin ja paljon numeroita sisältäviin asiakirjoihin. Pääsääntöisesti rikosprosessit ovat siis suullisia. Rikosasioissa on kuitenkin mahdollista suorittaa kirjallinen menettely, jolloin asia ratkaistaan toimittamatta pääkäsittelyä lainkaan. Kirjallinen prosessi on summaarinen eli tavallista täysimittaista oikeudenkäyntiä suppeampi, jota käytetään käytännössä melko yksinkertaisissa ja näytöltään selvissä tapauksissa.

Asia voidaan ratkaista käräjäoikeudessa kirjallisessa menettelyssä, kun kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

  • syytetty on rikoksen tekohetkellä ollut täysi-ikäinen
  • syytetty tunnustaa teon ja ilmoittaa käräjäoikeudelle luopuvansa asian suullisesta käsittelystä ja samalla suostuu kirjalliseen menettelyyn
  • myös asianomistaja eli rikoksen uhri on ilmoittanut, ettei vaadi asiassa suullista pääkäsittelyä
  • rikoksista, joista syytettyä syytetään, ei voida lain mukaan tuomita ankarampaa rangaistusta kuin sakko tai maksimissaan kaksi vuotta vankeutta
  • suullisen pääkäsittelyn pitäminen asiassa olisi kokonaisuutena arvioituna muutenkin tarpeetonta

Poliisi kysyy esitutkinnassa sekä rikoksesta epäillyltä että asianomistajalta suostumusta kirjalliseen menettelyyn. Tämän jälkeen syyttäjä harkitsee, tarvitaanko pääkäsittelyä ja esittää näkemyksensä asiasta haastehakemuksessa. Edellytysten täyttyessä käräjäoikeus vielä kysyy syytetyltä uudelleen suostumuksen kirjalliseen menettelyyn ja syytetty voi myöhemmin myös peruuttaa suostumuksensa ennen kuin asiassa on annettu ratkaisu. Syytetyllä on siis aina oikeus suulliseen pääkäsittelyyn niin halutessaan. Hänellä on kirjallisessa menettelyssä myös oikeus toimittaa kirjallinen vastaus syytteeseen tai esittää vastauksensa suullisesti käräjäoikeudelle. Edellytysten täyttyessä tuomari ratkaisee asian kirjallisen aineiston perusteella tuomioistuimen kansliassa. Kirjallisessa menettelyssä syytetty voi saada maksimissaan yhdeksän kuukauden vankeusrangaistuksen. Ratkaisun jälkeen päätös ja muutoksenhakuohjeet postitetaan syytetylle ja asianomistajalle.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]