Minilex - Lakipuhelin

Työntekijän yleiset velvollisuudet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työntekijällä on muutamia yleisiä velvollisuuksia työsuhteessa. Tärkein työntekijän velvollisuus on huolellisen työn tekeminen. Tällä tarkoitetaan työn tekemistä työnantajan ohjeiden mukaisesti. Lisäksi työntekijän tulee välttää toimintaa, joka on ristiriidassa häneltä kohtuudella vaadittavissa olevan menettelyn kanssa. Vertailukohteena käytetään samassa asemassa olevia muita työntekijöitä ja heiltä kohtuudella vaadittavia toimia. Toinen työntekijän velvollisuuksista on työturvallisuuden noudattaminen. Työntekijän tulee hoitaa työnsä huolellisesti ja olosuhteiden edellyttämää varovaisuutta noudattaen. Työntekijän on myös käytettävissä olevin keinoin huolehdittava muiden työntekijöiden turvallisuudesta. Lisäksi työntekijän tulee ilmoittaa työnantajalle havaitsemistaan työturvallisuusriskeistä, jotka saattavat aiheuttaa tapaturman tai sairastumisen. Näitä työturvallisuusriskejä ovat viat tai puutteet työpaikan rakenteissa, laitteissa, koneissa taikka työ- tai suojeluvälineissä.

Työntekijän yleisiin velvollisuuksiin kuuluu myös kilpailevan toiminnan kielto. Tällä tarkoitetaan toimintaa, joka ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa. Huomioon otetaan työn luonne sekä työntekijän asema. Lisäksi työntekijä ei saa työsuhteen aikana ryhtyä toimenpiteisiin, joilla valmistellaan kilpailevaa toimintaa. Myös liike- ja ammattisalaisuuksien pitäminen kuuluu työntekijän velvollisuuksiin työsuhteen aikana. Työntekijä ei saa hyödyntää tai ilmaista muille työnantajan liike- tai ammattisalaisuuksia työsuhteen aikana. Tämä kielto jatkuu myös työsuhteen päättymisen jälkeen, mikäli työntekijä on saanut tiedon oikeudettomasti. Oikeudettomasti saaduilla tiedoilla tarkoitetaan tietoja, joita työntekijän ei syystä tai toisesta tulisi edes tietää. 

Näiden yleisten työntekijän velvollisuuksien lisäksi työntekijällä voi olla kilpailukieltosopimus, joka on tehty työsuhteen alkaessa tai sen aikana. Tällöin työntekijän velvollisuuksiin kuuluu myös tämän kilpailukieltosopimuksen noudattaminen. Näin ollen työntekijän yleisiä velvollisuuksia ovat siis työntekeminen työnantajan määräysten mukaisesti, työturvallisuuden noudattaminen ja tietyin edellytyksin myös sen edistäminen, kilpailevan toiminnan kielto sekä liike- ja ammattisalaisuuksien pitäminen. Näiden lisäksi työntekijällä voi olla myös kilpailukieltosopimus.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa