Minilex - Lakipuhelin

Työntekijän velvollisuus olla tavoitettavissa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia, että työntekijän on oltava sellaisessa paikassa tavoitettavissa, että hänet voidaan kutsua työhön tarpeen vaatiessa. Työntekijä on tällöin eräällä tapaa hälytysvalmiudessa ja hänen tulee olla tavoitettavissa työtä varten. Työnantajan ja työntekijän täytyy tehdä varallaolosta sopimus. Ehto asiasta voidaan ottaa työsopimukseen työsuhdetta solmittaessa tai se voidaan lisätä myöhemmin. Sopimukselle ei ole kuitenkaan määrämuotoa ja suostumus varallaoloon voidaan antaa myös suullisesti ja se voi koskea myös yksittäisiä kertoja.

Työntekijän varallaoloajan pituus ja toistuvuus eivät saa lain mukaan kohtuuttomasti haitata työntekijän vapaa-ajan käyttöä. Kun kyseessä on pitkäaikaisia velvollisuuksia olla varalla, työnantajan tulee ottaa huomioon vapaa-ajan käyttöön liittyvät seikat ja huomioida, että velvollisuus ei muodostu kohtuuttomaksi tämän kannalta. Lain mukaan virkamiehellä ja viranhaltijalla on eräissä tilanteissa velvollisuus olla varalla, eikä heillä ole mahdollisuutta kieltäytyä tästä. Jos varallaolo on välttämätöntä työn laadun ja erittäin pakottavien seikkojen perusteella, velvollisuus voi syntyä. Tästäkin huolimatta työnantajan tulisi pyrkiä ensisijaisesti saamaan työntekijän suostumusta varallaoloon. Velvollisuus virkamiesten suhteen liittyy yleensä tilanteisiin, joissa henkeen ja terveyteen liittyviä tehtäviä ei voida siirtää myöhemmäksi.

Työnantajan tulee maksaa työntekijälle varallaolosta korvausta. Korvauksen määrää arvioidessa huomioon tulee ottaa työntekijän vapaa-ajankäytölle aiheutuva rasitus. Varallaolovelvollisuuden kiinteys ja sitovuus vaikuttaa korvauksen suuruuteen. Korvauksen suuruuteen vaikuttaa myös se seikka, onko työntekijä velvollinen olemaan varalla määrätyssä paikassa, kuten asunnossaan. Korvauksen on kuitenkin oltava kohtuullinen ja sen suuruus tulee arvioida aina tapauskohtaisesti. Varallaolon voi korvata myös vapaa-aikana. Tällöin kyseessä on kuitenkin palkallinen vapaa-aika, mutta sitä ei katsota työajaksi. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa