Minilex - Lakipuhelin

Työntekijän velvollisuus korvata kolmannelle osapuolelle aiheuttamansa vahinko

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työelämässä vahingonkorvausvastuu jakautuu monesti eri tavalla kuin normaalissa elämässä. Työelämässä osapuolia on usein kolme: työntekijä, työnantaja ja kolmas osapuoli, eli se, jolle tilattu työ tehdään. Tämän vuoksi yleiset vahingonkorvaussäännökset eivät aina päde työsuhteissa, vaan niiden tilalla sovelletaan työsopimuslain korvaussäännöksiä.

Työntekijä voi aiheuttaa työssään vahinkoa kolmannelle osapuolelle, kuten toiselle työntekijälle, asiakkaalle tai täysin muulle sivulliselle. Työntekijän aiheuttaessa vahinkoa ulkopuoliselle taholle noudatetaan niin sanottua isännänvastuuta. Tällöin työnantaja on velvollinen korvaamaan kolmannelle osapuolelle sellaisen vahingon, jonka työntekijä on työssään virheellä tai laiminlyönnillä aiheuttanut. Tämä onkin poikkeuksellinen tapa normaaliin vahingonkorvausoikeuteen nähden. Työnantajana pidetään myös valtiota, kuntaa ja muuta julkista yhteisöä tai laitosta, kun vahingon on aiheuttanut julkisyhteisön työntekijä, kunhan virhe tai laiminlyönti ei ole ollut julkisen vallan käyttämistä. Työnantajan isännänvastuu soveltuu vain tilanteissa, joissa vahinko on sattunut työntekijän työtehtäviä suorittaessa. Jos vahinko on sattunut työajalla, mutta muuten kuin työtehtäviä suorittaessa, voi työntekijä joutua itsenäiseen korvausvastuuseen.

Vaikka työnantaja onkin ensisijaisesti velvollinen korvaamaan kolmannelle osapuolelle aiheutuneen vahingon, syntyy vahingon aiheuttaneelle työntekijälle velvollisuus korvata tämä summa työnantajalle. Maksettavaa korvausta voidaan kohtuullistaa ottaen huomioon

  • vahingon suuruus,
  • teon laatu,
  • vahingon aiheuttajan asema,
  • vahingon kärsineen tarve sekä
  • muut olosuhteet.

Lievät vahingot ja virheet eivät aina velvoita korvauksen suorittamiseen, vaan pääsääntö on, että vakavammat vahingot työntekijä joutuu korvaamaan työnantajalle. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa