Minilex - Lakipuhelin

Työntekijän velvollisuus ilmoittaa sairastumisesta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työntekijällä on oikeus sairauspoissaoloon silloin kun työntekijä on tilapäisesti työkyvytön. Sairastumisesta tulee ilmoittaa mahdollisimman nopeasti työnantajalle. Työntekijällä on myös oikeus tilapaiseen poissaoloon, kun työntekijän perhettä on kohdannut äkillinen sairastuminen tai jäädä hoitovapaalle, kun työntekijän alle 10-vuotias lapsi on sairastunut. Tällöin työntekijällä on myös velvollisuus ilmoittaa poissaolosta mahdollisimman nopeasti.

Työsuhdetta voidaan pitää purkautuneena, jos työntekijä on ollut poissa töistä vähintään viikon eikä ole ilmoittanut työnantajalle sairastumisesta. Tietenkin, jos ilmoittamiselle on ollut hyväksyttävä este, niin työsuhdetta ei voida pitää purkautuneena. Esimerkiksi tällaisia esteitä voi olla, jos työntekijä on luullut, että lääkäri toimittaa lääkärintodistuksen tai työnantajan on täytynyt olosuhteista ymmärtää, että sairausloma on jatkunut.

Työntekijän tulee antaa riittävä selvitys työnantajan pyynnöstä sairausajan palkanmaksua varten. Luotettava selvitys tulee lain mukaan antaa vain, jos työnantaja sitä pyytää. Laissa ei edellytetä sairaudesta välttämättä lääkärintodistusta vaan esimerkiksi myös terveydenhoitajan todistus joissain tilanteissa voidaan katsoa lain mukaan riittäväksi. Kuitenkin yleensä työehtosopimuksissa on määritelty tarkemmin, mitkä selvitykset katsotaan riittäviksi.

Työntekijällä on muutamia työturvallisuusvelvoitteita. Työntekijän vastuuna on noudattaa varovaisuutta työturvallisuuden asettamissa rajoissa. Työntekijän tulee ilmoittaa työpaikan laiteviasta, jos siitä voi aiheutua tapaturman tai sairastumisen vaaraa. Jossain määrin työntekijällä on siispä ilmoitusvelvollisuus työnantajalle estääkseen mahdollisen sairastumisen.

Työntekijällä on oikeus tilapäiseen poissaoloon hänen perhettään kohdanneen äkillisen sairastumisen vuoksi. Sairauden syyn tulee kuitenkin olla ennalta arvaamaton ja pakottava. Poissaolosta ja sen syystä tulee ilmoittaa työnantajalle niin pian kuin mahdollista. Työnantajalle tulee tarvittaessa antaa selvitys poissaolon perusteista.

Työntekijällä on oikeus saada jäädä hoitovapaalle, jos työntekijän lapsi sairastuu äkillisesti alle 10-vuoden iässä. Poissaolon tulee kuitenkin olla tilapäistä ja hoitovapaata on oikeus saada enintään neljä työpäivää kerrallaan. Tuona aikana työntekijän pitää järjestää lapselle hoitoa tai hoitaa lasta itse. Hoitovapaata tällaisessa tilanteessa voi ottaa ainoastaan jompikumpi vanhemmista, mutta se on myös mahdollista esimerkiksi jakaa keskenään. Lapsen hoitovapaasta tulee ilmoittaa niin pian kuin mahdollista työnantajalle. Hoitovapaan syy ja arvio kestosta on myös ilmoitettava työnantajalle. Tarvittaessa työnantajan on annettava työnantajalle tarvittava selvitys syystä ja mahdollisesti siitä, että yksi vanhempi käyttää ainoastaan vapaata.

Työnantajalle on siispä aina ilmoitettava sairastumisesta heti kuin mahdollista. Ilmoittamisen laiminlyönnistä voi aiheutua pahimmillaan työsuhteen päättyminen. Kannattaa siispä aina kertoa työnantajalle, kun ilmenee, että on tilapäisesti työkyvytön. Työnantajalle on myös annettava mahdollinen selvitys poissaolosta työnantajan sitä pyytäessä.  

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa