Minilex - Lakipuhelin

Työntekijän velvollisuus ilmoittaa raskaudesta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Syrjintä raskauden perusteella on kielletty tasa-arvolaissa. Raskauden takia ei saa joutua epäedulliseen asemaan työhön otettaessa, tehtävään tai koulutukseen valitessaan tai palvelussuhteen kestosta tai jatkumisesta taikka palkka- tai muista palvelussuhteen ehdoista. Työnhakijalla ei ole mitään velvoitetta kertoa raskaudestaan työhaastattelussa, ja mikäli työnhakija päättää siitä kertoa, niin työnantaja ei saa ottaa sitä päätöksenteossaan huomioon. Työnantajalla ei ole oikeutta kerätä tietoja työnhakijan raskaudesta.

Työnantaja ei saa irtisanoa työntekijää raskauden johdosta, mutta se ei estä irtisanomasta raskaana olevaa muusta perustellusta syystä. Jos irtisanominen tapahtuu raskauden aikana, sen katsotaan johtuvan raskaudesta, jollei muuta näyttöä ole. Työnantaja ei myöskään saa irtisanoa työntekijää, mikäli hän ilmoittaa perhevapaan käyttämisestä. Tällöin kuitenkin työnantajan pyynnöstä työntekijän on esitettävä selvitys raskaudestaan. Tiedon esittämisvelvollisuus koskisi siispä ainoastaan edellä mainittuja irtisanomistilanteita.

Työnantajan pyynnöstä työntekijän tulisi antaa selvitys raskaudestaan. Tieto raskaudesta kuuluu kuitenkin terveydentilaa koskeviin tietoihin ja tämä tarkoittaa, että ne ovat henkilötietolain mukaan arkaluontoisia tietoja. Arkaluontoisten tietojen käsittelyyn vaaditaan henkilön nimenomainen suostumus tai jokin laissa mainituista erikoistilanteista. Arkaluontoisten tietojen käyttäminen on kuitenkin sallittua, jos se on perusteltua oikeusvaatimuksen laatimiseksi, puolustamiseksi tai ratkaisemiseksi. Tämä tarkoittaa, että jos työntekijä esimerkiksi vetoaa raskauteensa irtisanomistilanteessa, työntekijän tulee raskaus osoittaa luotettavalla tavalla.

Työntekijälle on kuitenkin asetettu nimenomainen tiedonantovelvollisuus perhevapaan käyttämisestä. Työntekijän on ilmoitettava äitiys- isyys- ja vanhempainvapaan käyttämisestä viimeistään kahta kuukautta aiemmin kuin vapaa alkaa. Jos vapaan kesto on enintään 12 arkipäivää, ilmoitusaika on kuukauden. Jos syntyy tarve muuttaa jakson ajankohtaa, se tulee ilmoittaa viimeistään kuukautta ennen vapaan alkua. Poikkeuksena kuitenkin äitiys- ja isyysvapaat, joiden ajankohdan voi muuttaa ilmoittamalla muutoksesta heti kun pystyy, jos muutokselle on tarvetta lapsen syntymän tai vanhemman terveydentilan johdosta. Perhevapaan perusteella ilmoitettujen tietojen käytön pitää kuitenkin myöskin täyttää tarpeellisuusvaatimus.

Tiedon arkaluontoisuuden takia raskaudesta ei siispä tarvitse ilmoittaa kuin tietyissä erikoistilanteissa. Käytännössä tieto raskaudesta tulee ilmi, kun työntekijä ilmoittaa äitiysvapaan käyttämisestä kaksi kuukautta ennen vapaan käyttämistä. Mutta muuten tiedon esittämisvelvollisuus ilmenee lähinnä irtisanomistilanteissa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa