Minilex - Lakipuhelin

Työntekijän velvollisuus huolehtia omasta ja muiden työturvallisuudesta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työntekijän on yleisenä velvollisuutena tehtävä työnsä huolellisesti noudattaen niitä määräyksiä, joita työnantaja antaa toimivaltansa mukaisesti työn suorittamisesta. Työntekijän on toiminnassaan vältettävä kaikkea, mikä on ristiriidassa hänen asemassaan olevalta työntekijältä kohtuuden mukaan vaadittavan menettelyn kanssa.

Työntekijän on noudatettava työtehtävien ja työolojen edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta sekä huolehdittava käytettävissään olevin keinoin niin omasta kuin työpaikalla olevien muiden työntekijöiden turvallisuudesta. Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle työpaikan rakenteissa, koneissa, laitteissa sekä työ- ja suojeluvälineissä havaitsemistaan vioista ja puutteellisuuksista, joista saattaa aiheutua tapaturman tai sairastumisen vaaraa. Ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyönti voi johtaa tapaturmaan, jolloin työntekijän oma tuottamus nousee esille ja hän voi joutua korvausvelvolliseksi. Samalla se on työsopimuksen velvollisuuksien rikkomista, joka saattaa oikeuttaa työnantajan varoitukseen tai vakavammassa tapauksessa päättämään työsuhteen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa