Minilex - Lakipuhelin

Työntekijän velvollisuudet työturvallisuuden ylläpitämiseksi

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työnantajan on huolehdittava työturvallisuudesta työntekijän suojelemiseksi tapaturmilta ja terveydellisiltä vaaroilta. Kun tämä velvollisuus on hoidettu, on vastuu työntekijällä työturvallisuuden ylläpitämisestä. Työntekijän vastuu työturvallisuudesta on johdettavissa työsopimuslaista ja työturvallisuuslaista. Työntekijän on tehtävä työnsä huolellisesti noudattaen niitä määräyksiä, joita työnantaja antaa toimivaltansa mukaisesti työn suorittamisesta. Työntekijän on toiminnassaan vältettävä kaikkea, mikä on ristiriidassa hänen asemassaan olevalta työntekijältä kohtuuden mukaan vaadittavan menettelyn kanssa. Työntekijän on muutoinkin noudatettava työnsä ja työolosuhteiden edellyttämää turvallisuuden ja terveellisyyden ylläpitämiseksi tarvittavaa järjestystä ja siisteyttä sekä huolellisuutta ja varovaisuutta. 

Työntekijän on noudatettava työtehtävien ja työolojen edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta sekä huolehdittava käytettävissään olevin keinoin niin omasta kuin työpaikalla olevien muiden työntekijöiden turvallisuudesta. Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle työpaikan rakenteissa, koneissa, laitteissa sekä työ- ja suojeluvälineissä havaitsemistaan vioista ja puutteellisuuksista, joista saattaa aiheutua tapaturman tai sairastumisen vaaraa. Työturvallisuuslain mukaan työntekijän on myös kokemuksensa, työnantajalta saamansa opetuksen ja ohjauksen sekä ammattitaitonsa mukaisesti ja mahdollisuuksiensa mukaan poistettava havaitsemansa vaaraa aiheuttavat viat ja puutteellisuudet. Ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyönti voi johtaa tapaturmaan, jolloin kysymys työntekijän tuottamuksesta ja korvausvastuusta nousee helposti esille. Tahallisuus ja törkeä huolimattomuus työturvallisuuskysymyksissä voi johtaa työntekijän vahingonkorvausvastuuseen. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti on samalla työsuhdesopimukseen kuuluva rikkomus. Tämä voi johtaa oikeuttaa työnantajan varoitukseen tai vakavammissa tapauksissa työsuhteen päättämiseen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa