Minilex - Lakipuhelin

Työntekijän velvollisuudet työsuhteen päättymisen jälkeen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työntekijän yleiset velvollisuudet päättyvät työsuhteen päätyttyä. Tärkein lakkaava velvoite on tietenkin työntekijän työntekovelvoite. Työntekijällä säilyy kuitenkin joitain velvollisuuksia työnantajaa kohtaan myös työsuhteen päättymisen jälkeen. Näitä velvollisuuksia ovat muun muassa tietyin edellytyksin liike- ja ammattisalaisuuden säilyttäminen, salassapitosopimuksen noudattaminen sekä kilpailukieltosopimuksen noudattaminen.

Työsopimuslain mukainen liike- ja ammattisalaisuuksien hyödyntämisen ja muille ilmaisemisen kielto on voimassa työsuhteen kestäessä. Tämän lisäksi kielto jatkuu työsuhteen päätyttyä, jos työntekijä on saanut tiedon oikeudettomasti. Näin ollen työntekijällä on siis työsuhteen päätyttyä velvollisuus olla hyödyntämättä tai luovuttamasta muille sellaisia liike- tai ammattisalaisuuksia, jotka hän on saanut työsuhteen aikana oikeudettomasti. Rikoslaissa työntekijää koskeva yrityssalaisuuden, eli liike- tai ammattisalaisuuden, rikkominen on säädetty rangaistavaksi kahden vuoden ajaksi työsuhteen päättymisestä. Tämä koskee myös tietoja, joiden saamiseen työntekijällä on ollut oikeus työsuhteen aikana. Yrityssalaisuuden rikkominen koskee vain toimintaa, jolla on tarkoitus hankkia taloudellista hyötyä itselle tai toiselle sekä toimintaa, jolla on tarkoitus vahingoittaa toista.

Työsuhteen alkaessa voidaan tehdä salassapitosopimus. Salassapitosopimuksella työntekijän salassapitovelvollisuutta voidaan jatkaa työsuhteen päättymisen jälkeen. Salassapitosopimuksen voimassaoloaikaa ei ole lailla rajoitettu. Työntekijän kannattaa kuitenkin pyrkiä kohtuulliseen voimassaoloaikaan, joka ei olisi paria vuotta pidempi, sekä yksityiskohtaiseen sääntelyyn siitä, mikä on salassapitosopimuksen sisältö.

Työsuhteen alkaessa tai sen aikana voidaan tehdä myös kilpailukieltosopimus. Tämän sopimuksen tarkoituksena on rajoittaa työntekijän oikeuksia tehdä työnantajan kanssa kilpailevaa työtä työsuhteen päättymisen jälkeen. Kilpailukieltosopimus voidaan tehdä enintään kuudeksi kuukaudeksi työsuhteen päättymisestä. Kilpailukieltosopimus ei kuitenkaan sido työntekijää, jos työsuhde päättyy työnantajasta johtuvasta syystä.

Työntekijän tärkeimmät velvollisuudet työsuhteen päättymisen jälkeen ovat siis oikeudettomasti saatujen liike- ja ammattisalaisuuksien hyödyntämisen kielto sekä kielto käyttää tai ilmaista työnantajan yrityssalaisuuksia taloudellisen hyödyn tavoittelemiseksi taikka toista vahingoittaakseen. Lisäksi työntekijän velvollisuutena on noudattaa mahdollisia salassapito- ja kilpailukieltosopimuksia niiden voimassaoloajan. Kilpailukieltosopimuksen enimmäisvoimassaoloaika on kuusi kuukautta, mutta salassapitosopimuksen voimassaoloaikaan ei ole säädetty enimmäisaikaa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa