Minilex - Lakipuhelin

Työntekijän velvollisuudet työsopimuslaissa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työntekijän on tehtävä työnsä huolellisesti noudattaen niitä määräyksiä, joita työnantaja antaa toimivaltansa mukaisesti työn suorittamisesta. Tällöin työntekijän velvollisuutena on työnantajan työnjohto-oikeuden noudattamien. Tämä tarkoittaa sitä, että työntekijän tulee noudattaa niitä määräyksiä, mitä työnantaja antaa esimerkiksi työtehtävien sisällöstä, laadusta, suorittamistavasta tai paikasta.

Työntekijän lojaliteettivelvoite edellyttää, että työntekijän on toiminnassaan vältettävä kaikkea, mikä on ristiriidassa hänen asemassaan olevalta työntekijältä kohtuuden mukaan vaadittavan menettelyn kanssa. Näin ollen työntekijän tulisi toimia työnantajan edunmukaisesti, eikä hän saisi toiminnallaan aiheuttaa työnantajalleen vahinkoa. Lojaliteettivelvollisuuden laajuuden voidaan katsoa olevan sitä suurempi, mitä korkeammassa asemassa työntekijä työskentelee.

Työntekijällä on työsopimuslain mukaan velvollisuus noudattaa työtehtävien ja työolojen edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta sekä huolehdittava käytettävissään olevin keinoin niin omasta kuin työpaikalla olevien muiden työntekijöiden turvallisuudesta. Lisäksi työntekijän on ilmoitettava työnantajalle työpaikan rakenteissa, koneissa, laitteissa sekä työ- ja suojeluvälineissä havaitsemistaan vioista ja puutteellisuuksista, joista saattaa aiheutua tapaturman tai sairastumisen vaara.

Työsopimuslaki kieltää työntekijää harjoittamasta kilpailevaa toimintaa työnantajan toiminnan kanssa. Tällöin työntekijä ei saa tehdä toiselle sellaista työtä tai harjoittaa sellaista toimintaa, joka huomioon ottaen työn luonne ja työntekijän asema ilmeisesti vahingoittaa hänen työnantajaansa työsuhteissa noudatettavan hyvän tavan vastaisena kilpailutekona.

Työntekijällä on myös velvollisuus pitää salassa työnantajan liike- ja ammattisalaisuudet. Tällöin työntekijä ei saa työsuhteen kestäessä käyttää hyödykseen tai ilmaista muille työnantajan ammatti- ja liikesalaisuuksia. Tällaisia liike- ja ammattisalaisuuksia voivat esimerkiksi olla työnantajan taloudelliset tai tekniset tiedot. Pääsääntöisesti salassapitovelvollisuus on voimassa työsuhteen kestoaikana, mutta jos työntekijä on saanut tiedot oikeudettomasti, niin salassapitovelvollisuus jatkuu myös työsuhteen päättymisen jälkeen.

Työnantajan ja työntekijän välisellä kilpailukieltosopimuksella on mahdollista jatkaa työntekijän kilpailevan toiminnan kieltoa, myös työsuhteen päättymisen jälkeiseen aikaan.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa