Minilex - Lakipuhelin

Työntekijän velvollisuudet sairauslomalla

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työntekijän velvollisuudet sairaslomalla ovat hieman hankalia määritellä tarkkaan. Laki velvoittaa työntekijää antamaan tarvittaessa selvityksen sairauspoissaolostaan. Yleensä se tarkoittaa lääkärintodistusta, mutta joissain tapauksissa myös terveydenhoitajan todistus tai muu selvitys voidaan katsoa riittäväksi. Työnantajalla on myös mahdollisuus määrätä työntekijä toisiin työsopimuksessa oleviin työtehtäviin, jos todistuksesta ilmenee työntekijän työkyvyttömyys vain varsinaiseen työhönsä.

Sairausloma on tarkoitettu työntekijän tervehtymiseen, joten työntekijältä ei voida odottaa sellaisia toimia, jotka vaarantaisivat työntekijän tervehtymistä ja työkyvyn palautumista. Työntekijällä on lojaliteettivelvollisuus sairausloman aikana työnantajaansa kohtaan. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, ettei työntekijä saa itse aiheuttaa tai estää parantumistaan työntekoa estävästä sairaudesta. Sairaslomalla voi kuitenkin esimerkiksi ulkoilla ja tehdä kotitöitä. Kuitenkin lähtökohtaisesti työntekijällä ei ole velvollisuutta tehdä töitä työnantajalle sairausloman aikana. Normaalisti työnantaja ei voi pakottaa työntekijää tulemaan työtapaamiseen eikä työntekijän tarvitse edes vastata työpuhelimeen.

Työnantajalla voi kuitenkin olla oikeus yksittäistapauksissa kutsua työntekijä suorittamaan jokin tietty työtehtävä, mikäli se vaatii työntekijän läsnäoloa. Tällöin punnitaan työnantajan intressejä ja sairausloman intressejä. Pieni työtehtävä, joka ei vaaranna työntekijän tervehtymistä ei ole vastoin sairasloman tarkoitusta tai lakia. Kuitenkin tämä on kyseessä lähinnä henkilön kohdalla, joka työskentelee esimiesasemassa.

Työntekijän on hyvä muistaa, että mikäli työntekijä käyttää sairaslomaa väärään tarkoitukseen, niin työnantaja voi jättää sairausajan palkan maksamatta tai pahimmassa tapauksessa jopa päättää työsuhteen. Sairausloma on käytettävä tervehtymiseen, joten kannattaa olla varovainen, ettei itse aiheuta tilansa huonontumista. Lisätiedon saamiseksi ongelmatilanteissa kannattaa ottaa yhteyttä lakimieheen. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa