Minilex - Lakipuhelin

Työntekijän velvollisuudet laissa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Laissa on säädetty tiettyjä yleisiä velvollisuuksia niin työnantajalle kuin työntekijällekin työsuhteissa. Työntekijän velvollisuudet liittyvät työantajan määräysten ja työturvallisuuden noudattamiseen, kilpailevan toiminnan kieltoon sekä liike- ja ammattisalaisuuksien pitämiseen. Lisäksi alojen työehtosopimuksissa on voitu määrätä erityisiä velvollisuuksia työntekijöille.

Ensinnäkin työntekijällä on velvollisuus tehdä huolellisesti työnsä ja noudattaa niitä määräyksiä työn suorittamisesta, joita työnantaja saa toimivallallansa antaa. Samalla työntekijän tulee välttää toiminnassaan kaikkea, mikä on ristiriidassa sen menettelyn kanssa, jota voidaan häneltä kohtuudella vaatia. Tehdessään töitä, työntekijän on noudatettava huolellisuutta ja varovaisuutta sekä otettava huomioon myös muiden työntekijöiden turvallisuus. Hänen tulee myös ilmoittaa jos havaitsee työpaikallaan joitain puutteita, jotka saattavat aiheuttaa sairastumisen tai tapaturmien vaaraa.

Toiseksi työntekijä ei saa tehdä toiselle työnantajalle työtä tai itse harjoittaa sellaista toimintaa, joka ilmeisesti vahingoittaa hänen työnantajaansa. Tässä otetaan huomioon työn luonne ja työntekijän asema sekä työsuhteissa noudatettava hyvä tapa. Myöskään kilpailevan toiminnan valmisteleminen ei ole sallittua. Lisäksi työntekijä ei saa työsuhteen aikana kertoa muille tai itse käyttää hyödyksi työnantajan ammatti- tai liikesalaisuuksia. Jos työntekijä paljastaa tällaisen salaisuuden, hänelle voi seurata siitä vahingonkorvausvelvollisuus.

Työntekijän kanssa on myös mahdollista tehdä kilpailukieltosopimus erityisen painavasta syystä, milloin työntekijälle syntyy velvollisuus olla esimerkiksi ottamatta työtä työnantajan kilpailijalta, myös sillon, kun työsuhde on päättynyt. Kilpailukieltosopimuksella voidaan rajoittaa työntekijän oikeutta tehdä uusi työsopimus tai itse harjoittaa ammattia enintään kuuden kuukauden ajan irtisanomisesta tai jos työntekijälle maksetaan rajoituksesta korvausta, aika voi olla enintään vuoden verran. Jos työntekijä rikkoo kilpailukieltosopimusta, hänelle voidaan määrätä vahingonkorvausvelvollisuus tai maksettavaksi sopimussakko.

Jos työntekijä ei noudata velvollisuuksiaan tahallaan tai huolimattomuudesta, hänen on korvattava siitä aiheutunut vahinko työnantajalleen. Lisäksi rikottujen velvoitteiden ollessa olennaisesti työsuhteeseen vaikuttavia, työnantajalla on oikeus joko irtisanoa tai erittäin painavasta syystä purkaa työsopimus. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa