Minilex - Lakipuhelin

Työntekijän velvollisuudet lain mukaan

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työntekijän velvollisuudet on määritelty työsopimuslaissa. Lain mukaan työntekijän yleisenä velvollisuutena on työntekovelvollisuus. Tämä edellyttää työntekijältä huolellista työtä sekä työnantajan määräysten ja ohjeiden noudattamista. Lisäksi työntekijän on lojaliteettivelvoitteen mukaan toiminnassaan vältettävä kaikkea, mikä on ristiriidassa hänen asemassaan olevalta työntekijältä kohtuudella vaadittavan menettelyn kanssa.  Työtekijän tulee siis aina suhtautua työhönsä tosissaan ja toimia huolellisesti työtä tehdessään. Lisäksi työ on tehtävä työnantajan ohjeiden ja määräysten mukaisesti eli työntekijän muun muassa tulee noudattaa työnantajan antamia työaikoja. Lisäksi työntekijän tulee aina toiminnassaan ottaa huomioon työnantajan etu.

Työntekijän velvollisuutena on lain mukaan myös työturvallisuuden noudattaminen ja siitä huolehtiminen. Työntekijän tulee työssään noudattaa huolellisuutta ja varovaisuutta sekä mahdollisuuksiensa mukaan huolehdittava myös muiden työpaikalla olevien työntekijöiden turvallisuudesta. Tarvittavaa huolellisuutta ja varovaisuutta arvioitaessa otetaan huomioon työtehtävien luonne sekä työolot. Lisäksi työntekijän tulee ilmoittaa työnantajalle havaitsemistaan vioista ja puutteellisuuksista työpaikan rakenteissa, laitteissa, koneissa sekä työ- ja suojeluvälineissä, jos niistä saattaa aiheutua tapaturman tai sairauden vaaraa.

Aiemmin mainittuun lojaliteettivelvollisuuteen liittyy myös kilpailukielto. Työntekijä ei saa tehdä toiselle sellaista työtä tai harjoittaa sellaista toimintaa, joka ilmeisesti vahingoittaa hänen työnantajaansa hyvän tavan vastaisena kilpailutekona. Arvioinnissa otetaan huomioon työn luonne sekä työntekijän asema. Työntekijä ei saa myöskään työsuhteen aikana ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin, joilla valmisteltaisiin tällaista kilpailutekoa.

Työntekijän velvollisuuksiin lain mukaan kuuluu myös liike- ja ammattisalaisuuksien ilmaisemisen ja hyödyntämisen kielto työsuhteen kestäessä. Tämä kielto jatkuu myös työsuhteen päättymisen jälkeen, jos työntekijä on saanut tiedon oikeudettomasti. Lain mukaan liike- ja ammattisalaisuuksien ilmaisemisen tai hyödyntämisen kielto on siis työntekijän velvollisuutena pääsääntöisesti vain työsuhteen aikana. Kun työsuhde on päättynyt, työntekijä saa lain mukaan hyödyntää entisen työnantajan liike- ja ammattisalaisuuksia. Poikkeuksena tähän on vain oikeudettomasti saatujen tietojen hyödyntäminen ja ilmaiseminen toiselle. Usein työsopimuksiin kuitenkin liitetään salassapitosopimus, jolla lain mukaista liike- ja ammattisalaisuuksien hyödyntämisen ja ilmaisemisen kieltoa jatketaan työsuhteen päättymisen jälkeen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi




Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa