Minilex - Lakipuhelin

Työntekijän velvollisuudet ja työturvallisuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Laissa on säädetty useita velvollisuuksia, joita työntekijän tulee noudattaa työpaikalla. Lähtökohtaisesti työntekijän on tehtävä työnsä huolellisesti noudattaen niitä määräyksiä, joita työnantaja antaa toimivaltansa mukaisesti työn suorittamisesta. Työntekijän on myös toiminnassaan vältettävä kaikkea, mikä on ristiriidassa hänen asemassaan olevalta työntekijältä kohtuuden mukaan vaadittavan menettelyn kanssa.

Työntekijän on noudatettava työtehtävien ja työolojen edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta sekä huolehdittava käytettävissään olevin keinoin niin omasta kuin työpaikalla olevien muiden työntekijöiden turvallisuudesta. Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle työpaikan rakenteissa, koneissa, laitteissa sekä työ- ja suojeluvälineissä havaitsemistaan vioista ja puutteellisuuksista, joista saattaa aiheutua tapaturman tai sairastumisen vaaraa. Mikäli työntekijä tahallisesti jättää ilmoittamatta mainituista puutteista, voi myös hän joutua korvausvastuuseen tuottamuksensa perusteella, jos tästä seuraa esimerkiksi henkilövahinko. Tämän velvollisuuden laiminlyönti voi myös johtaa varoitukseen tai irtisanomiseen. Lisätietoa työntekijän velvollisuuksista saa työoikeuteen erikoistuneelta juristilta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa