Minilex - Lakipuhelin

Työntekijän velvollisuudet irtisanomisaikana

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työntekijän velvollisuudet irtisanomisaikana ovat samat kuin työsuhteen kestäessä. Työntekijä ei voi irtisanomisajalla jättää velvollisuuksiaan hoitamatta vaan työntekijän tulee olla irtisanomisaikana työnantajan käytettävissä. Myös työnantajan tulee noudattaa velvollisuuksiaan irtisanomisajalla riippumatta siitä, kumpi osapuoli työsuhteen on irtisanonut. 

Työntekijän tärkeimpänä velvollisuutena on siis irtisanomisaikana työn tekeminen työnantajan ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Työntekijän tulee olla työnantajan käytettävissä ja työntekijän velvollisuutena on hoitaa työnsä aivan kuten työsuhteen kestäessäkin. Lisäksi työntekijällä on lojaliteettivelvollisuus työnantajaa kohtaan irtisanomisajallakin. Lojaliteettivelvollisuudella tarkoitetaan työntekijän velvollisuutta ottaa huomioon työnantajan etu. Työntekijä ei saa irtisanomisaikana vahingoittaa tai vaarantaa työnantajan toimintaa. Lojaliteettivelvollisuuteen rinnastuu myös työntekijän velvollisuus olla harjoittamatta työnantajalle vahingollista kilpailevaa toimintaa. Kilpailevaa toimintaa arvioitaessa otetaan huomioon työn luonne sekä työntekijän asema.

Työntekijä ei myöskään saa luovuttaa työnantajan liike- tai ammattisalaisuuksia työsuhteen kestäessä. Tällä tarkoitetaan myös irtisanomisaikaa, jolloin työntekijä on edelleen työnantajan palveluksessa ja käytettävissä. Työsuhteen päätyttyä, irtisanomisajan jälkeen, liike- ja ammattisalaisuuksien hyödyntäminen ja muille luovuttaminen on kiellettyä, jos työntekijä on saanut tiedon oikeudettomasti. Työntekijän on irtisanomisajalla edelleen noudatettava työturvallisuutta koskevia säädöksiä ja määräyksiä sekä huolehdittava myös muiden työnpaikalla olevien työturvallisuudesta parhaansa mukaan.

Työntekijällä on siis työntekovelvollisuus sekä lojaliteettivelvollisuus irtisanomisaikana. Työntekijän tulee lisäksi huolehtia työturvallisuudesta eikä hän saa hyödyntää tai luovuttaa muille työnantajan liike- tai ammattisalaisuuksia. Työntekijän yleiset velvollisuudet ovat siis voimassa myös irtisanomisaikana ja työntekijän tulee niitä noudattaa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa