Minilex - Lakipuhelin

Työntekijän vastuu virheestä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työntekijän on toiminnassaan vältettävä kaikkea, mikä on ristiriidassa hänen asemassaan olevalta työntekijältä kohtuuden mukaan vaadittavan menettelyn kanssa. Vahingosta, jonka työntekijä työssään virheellään tai laiminlyönnillään aiheuttaa, hän on velvollinen korvaamaan määrän, joka harkitaan kohtuulliseksi ottamalla huomioon vahingon suuruus, teon laatu, vahingon aiheuttajan asema, vahingon kärsineen tarve sekä muut olosuhteet.

Jos työntekijän viaksi jää vain lievä tuottamus, ei vahingonkorvausta ole tuomittava. Vastaavasti jos vahinko on aiheutettu tahallisesti, on täysi korvaus tuomittava, jollei erityisistä syistä harkita kohtuulliseksi alentaa korvausta. Työntekijän on noudatettava työtehtävien ja työolojen edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta sekä huolehdittava käytettävissään olevin keinoin niin omasta kuin työpaikalla olevien muiden työntekijöiden turvallisuudesta. Työntekijän on myös ilmoitettava työnantajalle työpaikan rakenteissa, koneissa, laitteissa sekä työ- ja suojeluvälineissä havaitsemistaan vioista ja puutteellisuuksista, joista saattaa aiheutua tapaturman tai sairastumisen vaaraa. Ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyönti on samalla työsuhteen ehtojen rikkomista ja voi oikeuttaa työnantajan antamaan varoituksen tai vakavammissa tapauksissa päättämään työsuhteen.

Työntekijän virheellinen menettely ei ole hänen syynsä, jos häntä ei ole perehdytetty tarpeeksi työtehtäviin tai se on tehty väärin. Työntekijän virhettä vähentää edellä mainitusti myös, jos se on aiheutunut vahingossa eikä tahallisesti. Toistuvat virheet työssä voivat kuitenkin oikeuttaa työnantajan antamaan varoituksen tai päättämään työsuhteen. Irtisanomiseen on kuitenkin oltava asiallinen ja painava syy sekä purkamiseen erittäin painava syy. Työn tekemättä jättäminen voi olla tällainen syy.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa