Minilex - Lakipuhelin

Työntekijän työsuojeluvastuu ja velvollisuudet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vaikka ensisijainen työsuojeluvastuu on työnantajalla, on työntekijällä työnantajan ohella velvollisuus pitää huolta työturvallisuudesta työpaikalla. Työsuojelusäännösten laiminlyönnistä on säädetty työturvallisuuslailla.

Työntekijän on ensinnäkin tehtävä yhteistyötä työnantajan ja työntekijöiden edustajien kanssa työturvallisuuden ylläpitämiseksi ja tehostamiseksi työpaikalla. Työntekijän on noudatettava myös työnantajan antamia määräyksiä ja turvallisuusohjeita. Työntekijöiden velvollisuutena on lisäksi huolehtia omasta ja muiden turvallisuudesta työskennellessään työpaikalla sekä ilmoittaa havaituista turvallisuuspuutteista työnantajalle, lähimmälle esimiehelle tai työsuojeluvaltuutetulle. Työntekijän on esimerkiksi ilmoitettava työnantajalle työvälineissä tai henkilösuojaimissa havaituista puutteista. Työntekijän on lisäksi käytettävä työssään vaatetusta, joka ei aiheuta tapaturmavaaraa.

Yhtenä työntekijän työsuojeluvelvoitteena on pitää yllä työolosuhteiden järjestystä. Tämän lisäksi työntekijän tulee pitää huolta työpaikan siisteydestä ja hänen on toimittava huolellisesti ja varovaisesti työskennellessään työpaikalla. Työntekijän vastuulla on myös pitää yllä työnantajan järjestämiä henkilösuojaimia ja muita varusteita. Työturvallisuuslain perusteella työntekijän on myös vältettävä muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua, joka voi aiheuttaa turvallisuuden tai terveyden vaaraa. Edellä mainittujen lisäksi työntekijän velvollisuutena on olla poistamatta ohje- tai varoitusmerkintää työpaikalla. 

Vastuunjakaantuminen työsuojelutilanteissa ei ole aina yksinkertaista. Suositeltavaa onkin ottaa yhteyttä lakimieheen työsuojeluvelvoitteiden laiminlyöntitilanteissa. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa