Minilex - Lakipuhelin

Työntekijän huolellisuusvelvoite

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työntekijälle kuuluva huolellisuusvelvoite on yksi monista eri velvollisuuksista, jotka syntyvät työntekijälle työsopimuksen solmimisella. Huolellisuusvelvoitteen mukaan työntekijän on tehtävä työnsä huolellisesti noudattaen niitä määräyksiä, joita työnantaja antaa toimivaltansa mukaisesti työn suorittamisesta. Näitä ovat esimerkiksi työturvallisuutta ja työn suorittamisen menetelmiä koskevat ohjeistukset.

Lisäksi työntekijän on toiminnassaan vältettävä kaikkea, mikä on ristiriidassa hänen asemassaan olevalta työntekijältä kohtuuden mukaan vaadittavan menettelyn kanssa. Tällaiseen voivat kuulua esimerkiksi työnantajan liike- ja ammattisalaisuuksia koskevat tiedot. Työntekijän tulee toimia huolellisesti ja varmistaa, etteivät tällaiset tiedot luvatta pääse ulkopuolisten tietoon. Myös kaiken muun työntekijän toiminnan tulee olla huolellista ja ajaa työnantajan etua, eikä hän saa käyttää työnantajan tarjoamia mahdollisuuksia vain omien etujensa ajamiseen.

Huolimattomuudella aiheutettu huolimattomuusvelvoitteen rikkominen voi aiheuttaa työntekijälle vahingonkorvausvelvollisuuden. Usein huolimaton toiminta aiheuttaa myös irtisanomisperusteen, jolloin työntekijä voidaan irtisanoa rikkeidensä vuoksi. Lievä huolimattomuus harvoin riittää sinällään irtisanomisperusteeksi. Toisaalta mikäli työ on luonteeltaan erityistä tarkkuutta ja huolellisuutta vaativaa, voidaan huolellisuusvelvoitteen rikkomista arvioida tiukemmin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa