Minilex - Lakipuhelin

Tunnustamisoikeudenkäynti on tavallista oikeudenkäyntiä kevyempi menettely

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Rikosasioissa syyttäjä voi tehdä tietyin laissa säädetyin edellytyksin tuomioesityksen yhdessä rikoksesta epäillyn kanssa. Syytetyn tulee tunnustaa rikos ja syyttäjä sitoutuu vaatimaan rangaistusta lievenetyltä asteikolta. Tuomioesitys käsitellään tunnustamisoikeudenkäynnissä, joka on tavallista oikeudenkäyntiä kevyempi prosessi. Koska syytetty tunnustaa teon, ei näyttöä tarvita niin laajasti kuin normaalissa prosessissa, vaan näyttö perustuu lähtökohtaisesti tunnustukseen.

Tunnustamisoikeudenkäynnissä asiat käsitellään pääsääntöisesti 30 päivän kuluessa asian vireilletulosta. Syyttäjän ja vastaajan, eli syytetyn, on oltava henkilökohtaisesti läsnä oikeudenkäynnissä. Vastaajalla tulisi olla lähtökohtaisesti apunaan avustaja. Tunnustamisoikeudenkäynti etenee seuraavassa järjestyksessä. Syyttäjä esittelee tuomioesityksen sisällön sekä tarpeellisen määrän esitutkinta-aineistoa. Tuomioistuimen tulee kysyä vastaajalta tunnustaako hän edelleen rikoksen ja suostuuko asian käsittelyyn tunnustamisoikeudenkäynnissä. Tuomioistuimen tulee muutoinkin varmistaa, että vastaaja ymmärtää tuomioesityksen sisällön ja merkityksen. Vastaajalle sekä asianomistajalle, eli uhrille tulee varata mahdollisuus lausua tuomioesityksestä. Istunnossa tulee käsitellä myös muut vaatimukset.

Tuomioistuimen tulee antaa tuomioesityksen mukainen tuomio, jos vastaaja on istunnossa tunnustanut teon ja antanut suostumuksen asian käsittelyyn tunnustamisoikeudenkäynnissä eikä jää epäilyä tunnustuksen vapaaehtoisuudesta ja oikeellisuudesta. Tuomioistuimen tulee myös katsoa rikos vastaajan syyksi.

Mikäli tuomioistuin ei anna tuomioesityksen mukaista tuomiota asia jätetään sillensä, eli tuomioistuin ei anna ratkaisua vastaajan syyllisyydestä. Syyttäjä voi jatkaa jo vireillä olevan syytteen ajamista, nostaa kokonaan uuden syytteen tai tehdä uuden tuomioesityksen.

Tunnustamisoikeudenkäynti on mahdollinen vain rikoksissa, joiden maksimirangaistus on kuusi vuotta vankeutta. Menettely ei ole mahdollinen henkeen tai terveyteen kohdistuvissa rikoksissa tai seksuaalirikoksissa, jotka loukkaavat seksuaalista itsemääräämisoikeutta tai kohdistuvat lapsiin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa