Minilex - Lakipuhelin

Tilintarkastuskertomuksen sisällön epäselvyydet voivat tuoda tuomion tilintarkastusrikoksesta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tilintarkastajalla on velvollisuus antaa kultakin tilikaudelta päivätty ja allekirjoitettu tilintarkastuskertomus, jossa on yksilöitävä sen kohteena oleva tilinpäätös sekä ilmoitettava, mitä tilinpäätössäännöstöä tilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu. Tilintarkastuskertomuksessa on myös muun muassa oltava lausunto siitä, antavatko tilinpäätös ja toimintakertomus noudatetun tilinpäätössäännöstön mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhteisön tai säätiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta sekä ovatko tilikauden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ristiriidattomia. Tilintarkastajan velvollisuudet koskevat lähinnä kommentointia siitä, onko tilinpito oikeellista. Tilintarkastuskertomuksen ulkoisia muotoseikkoja on esimerkiksi päiväys- ja allekirjoituspakko.

Joka rikkoo velvollisuuksiaan tilintarkastuskertomuksen laatimisessa, on tuomittava, jollei teko ole vähäinen, rangaistukseen tilintarkastusrikoksesta. Kyseisestä rikoksesta rangaistus on sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa