Minilex - Lakipuhelin

Liikesalaisuudet ja rikoslaki

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Liike-, ammatti- tai yrityssalaisuudella tarkoitetaan elinkeinotoimintaa koskevaa tietoa, jota pidetään salassa ja jonka paljastuminen on omiaan aiheuttamaan taloudellista vahinkoa. Käsitteet liikesalaisuus, ammattisalaisuus ja yrityssalaisuus tarkoittavat suurin piirtein samaa asiaa. Eri laeissa käytetään kuitenkin eri termejä, ja esimerkiksi rikoslaissa puhutaan yrityssalaisuuksista.

Esimerkkejä liikesalaisuuksista ovat mm. erilaiset reseptit ja valmistusmenetelmät. Käsitettä on vaikea määritellä tyhjentävästi, koska mitä erilaisemmat tiedot voivat olla liikesalaisuuksia. Yleisesti liikesalaisuudella on kuitenkin kolme tunnusmerkkiä: tieto halutaan pitää salassa, se myös tosiasiallisesti pidetään salassa ja sillä on lisäksi taloudellista arvoa. Myös ns. negatiivisen tiedon voidaan katsoa olevan liikesalaisuus. Sen sijaan esimerkiksi tiedon tallennustavalla ei ole merkitystä: sekä tietokoneelle että pelkästään henkilön muistiin tallennettu tieto voivat yhtä lailla olla liikesalaisuuksia.

Liikesalaisuuksista säädetään useissa eri laeissa, ja vakavimmat liikesalaisuuksia koskevat väärinkäytökset on rikoslaissa säädetty rangaistavaksi. Rangaistusasteikko on sakosta kahteen vuoteen vankeutta. Rikoslaista löytyy useita liikesalaisuuksia koskevia rikosnimikkeitä, joista ensimmäinen on yritysvakoilu. Yritysvakoiluun syyllistyy se, joka oikeudettomasti hankkii tiedon toiselle kuuluvasta yrityssalaisuudesta. Yrityssalaisuuden rikkominen puolestaan tarkoittaa sitä, että henkilö on saanut salaisuuden tietoonsa laillisesti esimerkiksi työsuhteen aikana, mutta ilmaisee salaisuuden oikeudettomasti.

Kolmanneksi rikoslaissa on säädetty rangaistavaksi yrityssalaisuuden väärinkäyttö. Yrityssalaisuuden väärinkäyttö tarkoittaa sitä, että henkilö, joka on syyllistynyt esimerkiksi yritysvakoiluun tai yrityssalaisuuden rikkomiseen, kertoo salaisuuden eteenpäin kolmannelle henkilölle, ja tämä kolmas henkilö käyttää tietoa oikeudettomasti hyödykseen. Yrityssalaisuuden väärinkäyttö -rikosnimike on olemassa siksi, että myös henkilö, joka esimerkiksi ostaa toisen henkilön hankkiman yrityssalaisuuden, voi joutua rikosvastuuseen teoistaan, vaikka ei ole itse alun perin osallistunut yrityssalaisuuden hankkimiseen.

Rikoslaista löytyy myös muita salassapitoon liittyviä rikoksia, jotka koskevat yrityssalaisuuksien lisäksi muitakin salassa pidettäviä tietoja. Esimerkiksi salassapitorikokseen syyllistyy se, jolla on lain, asetuksen tai viranomaisen määräyksen johdosta salassapitovelvollisuus, ja joka tästä huolimatta paljastaa jonkin salassa pidettävän seikan tai käyttää sellaista hyödykseen.

Yhteenveto

 • Liikesalaisuudet tarkoittavat elinkeinotoimintaa koskevaa tietoa, jota pidetään salassa ja jonka paljastuminen on omiaan aiheuttamaan taloudellista vahinkoa.
 • Liikesalaisuuteen liittyy usein kolme piirrettä: tieto halutaan pitää salassa, se tosiallisesti pidetään salassa ja sillä on taloudellista arvoa.
 • Rangaistuksena voi olla sakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta.
 • Rikoslain mukaan rangaistavaa on: yritysvakoilu, yrityssalaisuuden rikkominen sekä yrityssalaisuuden väärinkäyttö.
 • Liikesalaisuuksista säädetään myös muissa laeissa.

Summary in English

 • Trade secrets are information related to business that is kept secret and the exposure of which is as such likely to cause financial damage.
 • Trade secrets include three often applicable features: the information is wanted to be kept secret, it actually is kept secret and it is of financial value. 
 • The punishment can be fine or up to two years of imprisonment.
 • In the criminal code punishable is business espionage, violation of business secret and misuse of a business secret.
 • There are also other Acts that regulate business secrets.

Kysymyksiä ja vastauksia

1. Mikä on esimerkki liikesalaisuudesta?

Liikesalaisuuksia voivat olla esimerkiksi valmistusmenetelmät tai muut sellaiset asiat, joilla on taloudellista arvoa ja jotka halutaan pitää salassa.

2. Miten salassapitosopimus liittyy liikesalaisuuteen?

Salassapitosopimus on usein osa liikesalaisuuden salaamista. Erityisesti silloin, kun liikesuhteessa vaihdetaan luottamuksellista tietoa, on tärkeää tehdä salassapitosopimus. Vaikka liikesalaisuuksia suojellaan myös lailla, on suositeltavaa tehdä erillinen salassapitosopimus. Salassapitosopimus voidaan ulottaa myös esimerkiksi työsuhteen jälkeiseen aikaan. Salassapitosopimukselle ei ole laissa määriteltyjä muotomääräyksiä.

3. Mitä liikesalaisuuden väärinkäytöstä voi seurata?

Liikesalaisuuden väärinkäytöstä voi seurata käyttökorvauksen, hyvityksen tai vahingonkorvauksen maksaminen tai rikosoikeudellisia seuraamuksia.

Aiheesta muualla

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

 • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
 • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
 • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]