Minilex - Lakipuhelin

Yritysvakoilu

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yritysvakoilu on elinkeinotoimintaa koskeva rikos. Elinkeinotoimintaa koskevien kriminalisointien tarkoituksena on osaltaan turvata elinkeinotoiminnan tasapuolisuutta ja reilua kilpailua. Kilpailuoikeudellisella sääntelyllä on lisäksi tärkeä asema näissä tehtävissä.

Tieto on nykyisin yhä tärkeämpi pääoma yrityksille. Erityisesti kehittyvillä tietotekniikan aloilla koko yrityksen toiminta voi olla sen kehittämän uuden tiedon varassa, jota pystytään hyödyntämään elinkeinotoiminnassa. Tieto on hyvin arvokasta. Keksintöjä voi suojata patenteilla, mutta usein teknisen tietämyksen ja uusien keksintöjen arvo on suurimmillaan ennen kuin tieto on suojattavissa immateriaalioikeudellisin keinoin. Tiedon säilyttäminen ja välittäminen sähköisissä järjestelmissä on toisaalta mahdollistanut uusia tapoja loukata tiedon koskemattomuutta.

Yritysvakoilussa on kyse yrityssalaisuuden oikeudettomasta hankkimisesta tarkoituksessa ilmaista salaisuus tai käyttää sitä. Yritysvakoilu on rikoslaissa rangaistavaksi säädetty teko. Yritysvakoilusta tuomitaan se, joka oikeudettomasti hankkii tiedon toiselle kuuluvasta yrityssalaisuudesta tunkeutumalla ulkopuolisilta suojattuun paikkaan tai tietojärjestelmään, hankkimalla haltuunsa tai jäljentämällä asiakirjan tai muun tallenteen taikka muulla siihen rinnastettavalla tavalla tai käyttämällä teknistä erikoislaitetta tarkoituksenaan oikeudettomasti ilmaista tällainen salaisuus tai oikeudettomasti käyttää sitä. Myös yritysvakoilun yritys on rangaistava.

Mitä yritysvakoilu on?

Yritysvakoilussa hankitaan oikeudetta tieto toiselle kuuluvasta yrityssalaisuudesta ja ilmaistaan se ulkopuolisille tai otetaan omaan käyttöön. Tiedon hankinnan tulee siis olla oikeudetonta, ilman lupaa tai lakiin perustuvaa toimivaltaa, tapahtuvaa. Oikeudetonta ei ole esimerkiksi viranomaisen lain valtuuksin hankkima tieto yrityssalaisuudesta. Kyse voi olla esimerkiksi rikostutkinnasta. Myös yrityksen työntekijöillä on asemansa puolesta oikeus saada tieto yrityksen salaisesta materiaalista. Tällaisen tiedon väärinkäyttämisessä voi tosin olla kyse yrityssalaisuuden rikkomisesta, josta säädetään erikseen.

Mitä on sitten pidettävä yrityssalaisuutena?

Yrityssalaisuuksia ovat avoimesti määriteltynä liike- ja ammattisalaisuudet taikka muuta vastaavaa elinkeinotoimintaa koskevat tiedot, jotka elinkeinonharjoittaja pitää salassa ja joiden ilmaiseminen olisi omiaan aiheuttamaan taloudellista vahinkoa joko hänelle tai toiselle elinkeinonharjoittajalle, joka on uskonut tiedon hänelle. Liikesalaisuuksilla voidaan tarkoittaa esimerkiksi tietoja yrityksen toiminnan kannattavuudesta ja taloudellisesta tilasta. Ammattisalaisuuksia voivat puolestaan olla teknisluonteiset salaisuudet ja lääkäreiden elinkeinotoimintaan liittyvät salaisuudet. Se, mitä on pidettävä yrityssalaisuutena, riippuu paljon yrityksen harjoittamasta toiminnasta. Yrityssalaisuus voi koskea tuotteiden valmistusmenetelmiä, tuotekehittelyä, kaupallisia ja taloudellisia seikkoja ja esimerkiksi tietoja jonkin alueen rakentamissuunnitelmista. Tieto on aineeton, immateriaalinen hyödyke.

Yrityssalaisuudet ovat salassa pidettäviä tietoja. Yleisesti tunnettu seikka ei ole salaisuus kuin poikkeuksellisesti. Jotta kyse olisi yrityssalaisuudesta, jota yritysvakoilua koskevalla kriminalisoinnilla suojataan, salassa pidettävän tiedon ilmaisemisen edellytetään olevan omiaan aiheuttamaan vahinkoa yrityssalaisuuden haltijalle tai toiselle elinkeinonharjoittajalle, joka on uskonut tiedon hänelle. Täysin arvoton tieto ei siten voi olla sellainen yrityssalaisuus, jota yritysvakoilua koskevalla sääntelyllä suojataan.

Yritysvakoilun tekomuodot

Yritysvakoilun tekomuotoja ovat tunkeutuminen toisen suljettuna pitämään paikkaan, salaisuuksia sisältävän tallenteen oikeudeton hankkiminen ja vakoileminen teknisellä laitteella.

Tunkeutumisella viitataan ensinnäkin murtautumiseen yrityksen fyysisiin tiloihin, kuten toimistotiloihin. Tunkeutuja voi myös harhauttaa esimerkiksi yrityksen vartijaa päästäkseen tiloihin. Myös tietojärjestelmään voidaan tunkeutua verkon välityksellä ohittamalla yrityksen käyttämä suojaus. Tallenteen hankkiminen voi tapahtua esimerkiksi kopioimalla, kuvaamalla tai muuten jäljentämällä yrityssalaisuuksia koskeva asiakirja. Teknisellä erikoislaitteella viitataan laitteisiin, jotka parantavat ihmisen omia aisteja normaalitasosta. Kyseeseen tulevat esimerkiksi kiikarit, salakuuntelulaitteet ja kamerat.

Jotta kyse olisi rangaistavasta yritysvakoilusta, tulee yrityssalaisuutta koskeva tieto hankkia sen ilmaisemista tai käyttämistä varten. Ilmaisemista voi olla tiedon julkistaminen tai myyminen yrityksen kilpailijalle. Tiedon ilmaisemisen tai omaan käyttöönoton tulee lisäksi olla omiaan aiheuttamaan taloudellista vahinkoa yrityssalaisuuden oikeudenomistajille.

Rangaistusseuraamus

Yritysvakoilusta rangaistaan ainoastaan tahallisena tekona. Yritysvakoilusta voidaan tuomita sakko- tai vankeusrangaistukseen. Vankeusrangaistuksen enimmäispituus on kaksi vuotta ja se voidaan tuomita ehdollisena tai ehdottomana. Lisäksi rikoksentekijää voidaan vaatia korvaamaan rikoksella aiheuttamansa vahingot. Yritysvakoiluun syyllistynyt yritys voidaan myös tuomita yhteisösakkoon.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

- Elinkeinotoimintaa koskeva sääntely antaa sisällön yrityssalaisuuksille ja kilpailulle

- Yritysvakoilussa on kyse oikeudettomasta tiedon hankinnasta. Laillisesti saadun tiedon väärinkäyttö voi täyttää muun rikoksen tunnusmerkistön

Varoitukset

- Vahingonkorvausta saadakseen yritysvakoilun uhriksi joutuneen yrityksen tulee kyetä näyttämään ne vahingot, joita yritysvakoilusta aiheutui

- Yrityssalaisuuden oikeudettomassa hankinnassa voi olla kyse myös yrityssalaisuuden väärinkäyttämisestä ja lahjomisesta elinkeinotoiminnassa

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]