Minilex - Lakipuhelin

Yrityssalaisuuden rikkominen vahingoittaa luottamuksellisia suhteita

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yrityssalaisuudet on suojattu säätämällä niiden oikeudeton paljastaminen rangaistavaksi. Joka oikeudettomasti ilmaisee toiselle kuuluvan yrityssalaisuuden tai oikeudettomasti käyttää tällaista yrityssalaisuutta, jonka hän on saanut tietoonsa ollessaan toisen palveluksessa, toimiessaan yhteisön tai säätiön hallintoneuvoston tai hallituksen jäsenenä, toimitusjohtajana, tilintarkastajana tai selvitysmiehenä tai niihin rinnastettavassa tehtävässä, suorittaessaan tehtävää toisen puolesta tai muuten luottamuksellisessa liikesuhteessa tai yrityksen saneerausmenettelyn yhteydessä, on tuomittava rangaistukseen yrityssalaisuuden rikkomisesta. Edellytyksenä on lisäksi, että tekijän tarkoituksena on ollut hankkia itselleen tai toiselle taloudellista hyötyä tai vahingoittaa toista. Rangaistuksena yrityssalaisuuden rikkomisesta voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Myös yritys on rangaistava.

Yrityssalaisuuden rikkomisesta ei kuitenkaan voida rangaista, jos tekoon on ryhdytty kahden vuoden kuluttua tekijän palvelusajan päätyttyä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa