Minilex - Lakipuhelin

Törkeä ampuma-aserikos ja rangaistus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Törkeä ampuma-aserikos on kyseessä, kun ampuma-aserikos tehdään laissa säädetyllä törkeällä tavalla.

Ampuma-aserikos on kyseessä silloin, kun joku ampuma-aselain vastaisesti joko

1) siirtää tai tuo Suomeen, siirtää Suomesta, kuljettaa Suomen kautta, kaupallisessa tarkoituksessa vie, valmistaa, pitää kaupan, hankkii, pitää hallussaan tai luovuttaa ampuma-aseen, aseen osan, patruunoita, erityisen vaarallisia ammuksia, ohjus- tai raketinheitinjärjestelmän, kaasusumuttimen tai tehokkaan ilma-aseen, jos tällaisen esineen hallussapitäjä ei oma-aloitteisesti ilmoita esineestä poliisille ja luovuta sitä poliisin haltuun,

2) kaupallisessa tarkoituksessa korjaa ampuma-aseen, aseen osan, ohjus- tai raketinheitinjärjestelmän, kaasusumuttimen tai tehokkaan ilma-aseen tai muuntaa ampuma-aseen tai aseen osan,

3) lainaa ampuma-aseen, aseen osan, ohjus- tai raketinheitinjärjestelmän, kaasusumuttimen tai tehokkaan ilma-aseen sille, jolla ei ole oikeutta sen hallussapitoon,

4) kokonaan tai osittain laiminlyö ase-elinkeinonharjoittajalle säädetyn velvollisuuden tiedoston pitämiseen,

5) laiminlyö velvollisuuden tarkastuttaa myyntiä varten valmistetut, korjatut, Suomeen siirretyt tai tuodut ampuma-aseet tai patruunat,

6) laiminlyö velvollisuuden esittää Suomeen siirretty tai pysyvästi tuotu ampumakelvottomaksi tehty ampuma-ase tai pysyvästi toimintakelvottomaksi tehty aseen osa poliisilaitokselle,

7) laiminlyö velvollisuuden tehdä valmistus-, täydennys-, tuonti- tai pakkausmerkinnän taikka toimittaa ampuma-ase Poliisihallitukselle merkinnän tekemistä varten, tai

8) tekee väärän valmistus-, täydennys-, tuonti- tai pakkausmerkinnän tai poistaa tai muuttaa tällaisen merkinnän tai sarja- tai tunnistenumeron.

Ampuma-aserikos on kyseessä myös silloin, kun joku rikkoo Euroopan parlamentin ja neuvoston asettamia säännöksiä viemällä ampuma-aseen, sen osan tai olennaisen komponentin tai ampumatarvikkeen ilman tarvittavaa lupaa EU:n rajojen yli.

Törkeä ampuma-aserikos on kyseessä silloin, jos ampuma-aserikoksessa rikoksen kohteena on erityisen vaarallinen ampuma-ase tai suuri määrä ampuma-aseita, tehokkaita ilma-aseita tai aseen osia, jos rikoksella tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä tai jos rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti. Rikoksen on oltava myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, jotta se luettaisiin törkeäksi ampuma-aserikokseksi.

Törkeästä ampuma-aserikoksesta tuomitaan vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi. Vankeus on tällöin ehdotonta ja näin ollen suoritetaan vankilassa. Lisäksi rangaistuksena voidaan määrätä menettämisseuraamus, jos rikoksella ollaan tavoiteltu ja saatu taloudellista hyötyä. Myös törkeän ampuma-aserikoksen yritys on rangaistava.

Jos sinulla on törkeästä ampuma-aserikoksesta ja sen mahdollisesta rangaistuksesta, voit ottaa yhteyttä lakimieheen esimerkiksi soittamalla lakipuhelimeen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa