Minilex - Lakipuhelin

Törkeä ampuma-aserikos

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Törkeä ampuma-aserikos on ampuma-aserikoksen vakavampi tekomuoto, joka edellyttää täyttyäkseen rikokselta törkeyttä kokonaisuutena arvostellen. Teko täyttää siis ampuma-aserikoksen tunnusmerkit, mutta on erityisestä syystä törkeä. Usein törkeä ampuma-aserikos ilmenee laittoman asekaupan muodossa tai osana järjestäytynyttä rikollisuutta. Erityisen yhteiskunnallisen vaarallisuuden vuoksi törkeästä ampuma-aserikoksesta on säädetty ja tuomittu kovia rangaistuksia.

 

Mikä on ampuma-aserikos?

Ampuma-aselain säädösten ja viranomaisten antamien määräysten rikkominen tai laiminlyönti voi tulla rangaistavaksi ampuma-aserikoksena. Lähtökohtaisesti kaikki ampuma-aseisiin liittyvä toiminta on Suomessa luvanvaraista. Ampuma-aserikoksesta rangaistaan sitä, joka ampuma-aselain vastaisesti;

1) siirtää tai tuo Suomeen, siirtää Suomesta, kaupallisessa tarkoituksessa vie, kauttakuljettaa tai valmistaa taikka pitää kaupan, hankkii, pitää hallussaan tai luovuttaa ampuma-aseen, aseen osan, patruunoita, erityisen vaarallisia ammuksia, ohjus- tai raketinheitinjärjestelmän, kaasusumuttimen taikka tehokkaan ilma-aseen,

2) kaupallisessa tarkoituksessa korjaa ampuma-aseen, aseen osan, ohjus- tai raketinheitinjärjestelmän, kaasusumuttimen taikka tehokkaan ilma-aseen taikka muuntaa ampuma-aseen tai aseen osan,

3) lainaa ampuma-aseen, aseen osan, ohjus- tai raketinheitinjärjestelmän, kaasusumuttimen taikka tehokkaan ilma-aseen sille, jolla ei ole oikeutta sen hallussapitoon,

4) kokonaan tai osittain laiminlyö ase-elinkeinonharjoittajalle ampuma-aselaissa säädetyn velvollisuuden ilmoittaa poliisin asetietojärjestelmään ampuma-aseen, tehokkaan ilma-aseen, kaasusumuttimen tai aseen osan yksilöintitiedot, esineen luovuttajan ja luovutuksensaajan nimi sekä esineen korjaamista tai muuntamista koskevan toimeksiannon antajan nimi taikka kokonaan tai osittain laiminlyö velvollisuuden ilmoittaa patruunoista ja erityisen vaarallisista ammuksista tai ilmoittamisen sijasta pitää niistä tiedostoa,

5) laiminlyö velvollisuuden tarkastuttaa myyntiä varten valmistetut, korjatut, Suomeen siirretyt tai tuodut ampuma-aseet tai patruunat,

6) laiminlyö esittää Suomeen siirretty tai tuotu pysyvästi ampumakelvottomaksi tehty ampuma-ase tai pysyvästi toimintakelvottomaksi tehty aseen osa poliisilaitokselle,

7) laiminlyö velvollisuuden tehdä valmistus-, täydennys-, tuonti- tai pakkausmerkinnän taikka toimittaa ampuma-ase Poliisihallitukselle merkinnän tekemistä varten taikka

8) tekee väärän valmistus-, täydennys-, tuonti- tai pakkausmerkinnän taikka poistaa tai muuttaa tällaisen merkinnän taikka sarja- tai tunnistenumeron.

Ampuma-aserikoksesta on tuomittava myös se, joka menettelee YK:n ampuma-asepöytäkirjan vastaisesti tai ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden vientiluvasta ja tuonti- ja kauttakuljetusmenettelyistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen vastaisesti vie ampuma-aseen, sen osan tai olennaisen komponentin taikka ampumatarvikkeen EU:n rajojen yli ilman asianmukaista lupaa.

 

Milloin täyttyy ampuma-aserikoksen törkeä tekomuoto?

Ampuma-aserikoksen tunnusmerkistön täyttyessä edellytetään törkeältä tekomuodolta vielä sitä, että ampuma-aserikoksen kohteena on erityisen vaarallinen ampuma-ase tai suuri määrä tehokkaita ampuma-aseita, tehokkaita ilma-aseita tai aseen osia, tai rikoksella tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä tai rikos on tehty erityisen suunnitelmallisesti. Lisäksi edellytetään, että rikosta on kokonaisuutena arvioiden pidettävä törkeänä.

Usein törkeä ampuma-aserikos ilmenee laittomana ampuma-asekauppana tai osana järjestäytynyttä rikollisuutta, joita leimaa erityinen suunnitelmallisuus ja huomattavan taloudellisen hyödyn tavoittelu. Erityisen vaarallisina ampuma-aseina pidetään esimerkiksi sinkoa, kranaatinheitintä, sarjatuliasetta tai naamioitua ampuma-asetta. Törkeä tekomuoto täyttyy usein myös silloin, kun rikoksen kohteena on yli kymmenen ampuma-asetta tai suuri määrä ampuma-aseen osia. Kokonaisarvioinnissa huomioidaan esimerkiksi teon vahingollisuus yhteiskunnalle ja muut tekoon liittyvät muut olosuhteet. Myös teon yritys on rangaistava.

Törkeästä ampuma-aserikoksesta seuraa aina vankeusrangaistus, joka voidaan tuomita joko ehdollisena tai ehdottomana. Vähimmäisrangaistus on neljä kuukautta ja enimmäisrangaistus neljä vuotta vankeutta. Tekijälle tuomittavan rangaistusmääräyksen lisäksi rikoksentekoväline voidaan tuomita menetettäväksi valtiolle.

Vinkit

- Ampuma-aseiden kanssa toimivan on syytä tuntea ampuma-aselain säännökset

- Törkeä ampuma-aserikos liittyy usein laittomaan asekauppaan ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen

Varoitukset

- Rangaistusseuraamus törkeästä ampuma-aserikoksesta on aina vankeusrangaistus, joka voidaan tuomita ehdollisena tai ehdottomana

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa