Minilex - Lakipuhelin

Syyttäjän asema asian käsittelyssä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Aiemmin syyttäjällä oli oikeus osallistua konkurssiin asettamista koskevaan oikeudenkäyntiin. Ennen 1.3.2013 voimaan tullutta lainmuutosta syyttäjällä oli oikeus olla läsnä istunnossa, esittää siinä kysymyksiä ja tutustua oikeudenkäyntiaineistoon. Mahdollisuus oli olemassa siltä varalta, että syyttäjällä olisi saattanut olla aihetta osallistua konkurssiasian käsittelyyn esimerkiksi tietojen saamiseksi rikosasiaa tai liiketoimintakieltoasiaa varten. Vuoden 2013 hallituksen esityksen perusteella tämä säännös kumottiin konkurssilaista. Konkurssilaeista saattaa tämä säännös edelleen löytyä esimerkiksi internet -aineistoista, mutta on hyvä muistaa, että tuo lainkohta ei ole enää voimassa.

 

Tästä huolimatta syyttäjän rooli konkurssissa on jokseenkin edelleen voimassa. Velallisselvitys on esimerkiksi toimitettava syyttäjälle ja velalliselle sekä suurimmille velkojille ja muutenkin pyynnöstä muillekin velkojille.

 

Nykyisin syyttäjällä ei ole läsnäolo-oikeutta konkurssiin asettamista koskevassa istunnossa, mutta pesänhoitajan velvollisuuksia tehdä tutkintapyyntö on laajennettu. Pesänhoitajan tulee tarvittaessa tehdä rikosilmoitus poliisille, jos on syytä epäillä, että velallinen on saattanut syyllistyä velkojia vastaan tehtyyn rikokseen, kirjanpitorikokseen tai muuhun sellaiseen elinkeinotoiminnassa tehtyyn rikokseen, jolla saattaa olla velkojien maksunsaannin tai pesän selvityksen kannalta vähäistä suurempi merkitys.

 

Jos myöhemmin selviää seikkoja, joilla voi olla olennaisesti merkitystä sen arvioinnin osalta, onko velallinen tai tämän edustaja syytä määrätä liiketoimintakieltoon, tulee pesänhoitajan ilmoittaa tällaisista seikoista viipymättä syyttäjälle ja konkurssiasiamiehelle. Tällöin pesänhoitajan on annettava syyttäjälle tämän pyytämät tiedot ja asiakirjat liiketoimintakiellon määräämisen edellytysten olemassaolon tutkimista varten. 

 

Syyttäjän rooli konkursseissa on siis tätä nykyä melkeinpä ainoastaan rikosoikeudellinen. On mahdollista, että esimerkiksi konkurssimenettelyn edetessä havaitaan, että velallinen on syyllistynyt rikokseen, kuten törkeään velallisen epärehellisyyteen tai törkeään petokseen, jolloin syyttäjä saa kaikki tarvitsemansa tiedot konkurssipesästä. Tällöin tosin konkurssiasian luonne muuttuu, ja syyttäjän osalta puhutaankin tällaisissa tapauksissa rikosoikeudellisena oikeusasiana.

 

Lisätietoja mistä tahansa konkurssimenettelyyn tai konkurssiin asettamista koskevaan oikeudenkäyntiin liittyvästä voi kysyä Minilexin lakipuhelimesta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa