Minilex - Lakipuhelin

Syyttäjän asema asian käsittelyssä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Aiemmin syyttäjällä oli oikeus osallistua konkurssiin asettamista koskevaan oikeudenkäyntiin. Ennen 1.3.2013 voimaan tullutta lainmuutosta syyttäjällä oli oikeus olla läsnä istunnossa, esittää siinä kysymyksiä ja tutustua oikeudenkäyntiaineistoon. Mahdollisuus oli olemassa siltä varalta, että syyttäjällä olisi saattanut olla aihetta osallistua konkurssiasian käsittelyyn esimerkiksi tietojen saamiseksi rikosasiaa tai liiketoimintakieltoasiaa varten.

Nykyisin syyttäjällä ei ole läsnäolo-oikeutta konkurssiin asettamista koskevassa istunnossa, mutta pesänhoitajan velvollisuuksia tehdä tutkintapyyntö on laajennettu. Pesänhoitajan tulee tarvittaessa tehdä rikosilmoitus poliisille, jos on syytä epäillä, että velallinen on saattanut syyllistyä velkojia vastaan tehtyyn rikokseen, kirjanpitorikokseen tai muuhun sellaiseen elinkeinotoiminnassa tehtyyn rikokseen, jolla saattaa olla velkojien maksunsaannin tai pesän selvityksen kannalta vähäistä suurempi merkitys.

Lisätietoja mistä tahansa konkurssimenettelyyn tai konkurssiin asettamista koskevaan oikeudenkäyntiin liittyvästä voi kysyä Minilexin lakipuhelimesta.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa