Minilex - Lakipuhelin

Miten konkurssi voi peruuntua?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tuomioistuin voi määrätä jo alkaneen konkurssimenettelyn peruuntumaan. On tärkeää huomata, että kyse ei ole konkurssihakemuksen peruuttamisesta, joka on tehtävä jo ennen konkurssin aloittamista. Konkurssin peruuntuminen tarkoittaa nimensä mukaisesti siis, että konkurssi on jo ehditty aloittaa, mutta se melkeinpä peruutetaan ennen mitään varsinaisia menettelyjä. Tästä syystä hakemus peruuntumisesta tehdään hyvin nopeasti konkurssin aloittamisen jälkeen. Peruuntumisen tarkoituksena on, että tarkoitustaan vastaamaton konkurssi voidaan päättää joustavasti ja enempiä kustannuksia aiheuttamatta. Velkoja-aloitteinen konkurssi voidaan peruuttaa velallisen ja konkurssihakemuksen tehneen velkojan yhteisestä hakemuksesta. Muiden velkojien suostumusta hakemukselle ei edellytetä. Jos velallinen on asetettu konkurssiin omasta hakemuksestaan, peruuttamisesta päätetään velallisen esityksestä. Samoin kuin itse konkurssihakemuksen osalta, myös hakemuksen konkurssin peruuntumisesta voi tehdä kuka tahansa osapuoli.

 

Jotta konkurssi peruuntuisi, hakemus on tehtävä kahdeksan päivän kuluessa siitä, kun velallinen on asetettu konkurssiin. Peruuntumista ei estä se, että konkurssista on kuulutettu. Konkurssi ikään kuin saa laillisen pätevyyden lain nojalla, kun se kuulutetaan, mutta varsinaista lainvoimaa ei keskeneräinen konkurssi saa siinä mielessä, että siihen ei voida vaikuttaa. Tästä syystä siis konkurssi voidaan peruuttaa, vaikka varsinainen konkurssimenettely on virallisesti alkanut. Konkurssin peruuntumisesta päättää sama käräjäoikeus, joka on asettanut velallisen konkurssiin. Peruuntumiselle on myös pystyttävä osoittamaan pätevä, perusteltu syy. Syyksi käy esimerkiksi velkojan sittemmin saama maksu tai velallisen palautunut maksukyky. Päteväksi perusteluksi voi käydä myös, että konkurssihakemus on tehty tai se on jäänyt peruuttamatta erehdyksestä, epähuomiossa tai muusta vastaavasta syystä. Saattaa olla esimerkiksi, että peruuttamishakemus ei ole ehtinyt perille ennen päätöstä asettaa velallinen konkurssiin.

 

Vaatimus konkurssin peruuttamisesta on konkurssin sisäinen hakemusasia. Vaatimuksesta kuullaan tällöin pesänhoitajaa ja tuomioistuimen harkinnan mukaan myös muita velkojia. Tällä kuulemisella selvitetään, onko peruuntumiseen pätevä syy. Muiden velkojien etu saattaakin edellyttää konkurssin jatkamista peruuntumishakemuksesta huolimatta, ja muiden velkojien vastustus saattaa aiheuttaa sen, ettei peruuntumiselle katsota olevan pätevää syytä. On olemassa monia mahdollisia syitä, jotka voivat estää peruuntumisen, mutta jos kaikki velkojat antavat suostumuksensa peruuntumiselle, konkurssin jatkamiselle ei yleensä ole perusteita. Tässä kohtaa on hyvä huomioida, että konkurssin peruuntuminen on erittäin tapauskohtaista, ja peruuntumiseen vaikuttaa usein esimerkiksi velallisyrityksen koko ja laajuus sekä velkojien lukumäärä.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 » 

Konkurssin peruuntuessa lakkaavat heti myös kaikki konkurssin oikeusvaikutukset ja velallinen saa konkurssipesään kuuluvan omaisuuden takaisin vallintaansa. Jos tuomioistuin epäilee väärinkäytöksiä, voidaan oikeusvaikutukset määrätä olemaan voimassa, kunnes päätös konkurssin peruuntumisesta saa lainvoiman tai toisin määrätään. Jos päätös peruuntumisesta kuitenkin tehdään, ja se saa lainvoiman, raukeaa pesänhoitajan määräys konkurssipesään ja velkojien yksinomainen päätösvalta myös samalla. Tällöin velallinen tai velallisyritys voi jatkaa toimintaansa normaalisti, kuten ennen konkurssin aloittamista.

 

Konkurssin mahdollinen peruuntuminen ratkaistaan jokaisessa konkurssissa tapauksen yksilöllisten piirteiden perusteella. Kuten edellä on mainittu konkurssi voi olla monimutkainen menettely riippuen useista asioista, kuten velkojien lukumäärästä, konkurssipesän laajuudesta sekä esimerkiksi velallisyrityksen yhtiömuodosta. Lisää tietoa konkurssin peruuntumisen edellytyksistä, esteistä, peruuntumispäätöksestä valittamisesta tai muusta konkurssiin liittyvästä saa soittamalla Minilexin lakipuhelimeen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa