Minilex - Lakipuhelin

Konkurssimenettely tuomioistuimessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Konkurssimenettely tuomioistuimessa alkaa siitä, kun tuomioistuin päättää konkurssiin asettamisesta, jos velallinen on muuten kuin tilapäisesti kykenemätön huolehtimaan veloistaan. Hakemus konkurssiin asettamisesta, jonka voi tehdä joko velallinen tai velkoja, tehdään sille käräjäoikeudelle, jonka toimialueella velallisen taloudellista toimintaa on johdettu. Konkurssin alkaessa tuomioistuin määrää pesänhoitajan hoitamaan konkurssipesän omaisuutta ja konkurssipesän hallintoa yhdessä pesän velkojien kanssa.

Tuomioistuimen määräämän pesänhoitajan tehtävänä on selvittää pesän velat. Pesänhoitaja tekee pesäluettelon sekä kirjallisen selvityksen konkurssin syistä ja velallisen harjoittamasta taloudellisesta toiminnasta ennen konkurssia. Jos konkurssipesästä riittää varoja velkojien jako-osuuksien kattamiseksi pesänhoitaja määrää päivän, johon mennessä velkojien on ilmoitettava saatavansa tai he menettävät oikeutensa jako-osuuksiinsa.

Jos pesän saatavissa on epäselvyyksiä, ne voidaan tarvittaessa ratkaista tuomioistuimessa. Tuomioistuin myös tarkastaa ja vahvistaa pesänhoitajan laatiman jakoluettelon, jossa määrätään, miten pesän varat jaetaan velkojille.

Ellei pesässä ole tarpeeksi varoja konkurssimenettelystä aiheutuvien kustannusten kattamiseen tai jos velkojien jako-osuudet jäävät hyvin pieniksi, tuomioistuin voi määrätä konkurssin raukeamaan. Tällöin pesän varat luovutetaan ulosottoviranomaiselle. Tällaisessa tilanteessa tuomioistuin voi myös konkurssiasiamiehen esityksestä päättää konkurssin jatkumisesta julkisselvityksenä.

Tuomioistuimella on lisäksi toimivalta määrätä alkaneen konkurssimenettelyn peruuttamisesta.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa