Minilex - Lakipuhelin

Rikosprosessi eli rikosoikeudenkäynti

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Rikosprosessissa ratkaistaan rikoksesta epäillyn syyllisyys ja siitä johtuvat seuraamukset. Laajan määritelmän mukaisesti rikosprosessiin kuuluvat myös oikeudenkäyntiä edeltävät esitutkinta ja syyteharkinta. Rikosoikeudenkäynti on lähtökohtaisesti suullinen ja julkinen.

Tuomioistuin voi valita kolmen menettelytyypin välillä, jotka ovat normaali pääkäsittely, poissaolokäsittely ja kirjallinen menettely. Samassa oikeudenkäynnissä voidaan rangaistusvaatimuksen lisäksi esittää myös rikokseen perustuva yksityisoikeudellinen vaatimus. Korvausvaatimuksia ajetaan siten rikosasian yhteydessä, eikä erikseen riita-asiana. Jos asianomistaja haluaa esittää yksinomaan rikokseen perustuvan vahingonkorvausvaatimuksen, on kysymyksessä riita-asia, joka tulee käsitellä riita-asioiden säännösten mukaisesti. Rikosjutussa voidaan myös esittää vaatimus rikosoikeudellisesta konfiskaatiosta, eli menettämisseuraamuksesta. Menettämisseuraamus tarkoittaa omaisuuden korvauksetonta menettämistä valtiolle.

Rikosprosessi voidaan jakaa neljään päävaiheeseen; esitutkintaan, syyteharkintaan, oikeudenkäyntiin tuomioistuimessa sekä rangaistuksen täytäntöönpanoon. Rangaistusmääräysmenettely ja rikesakkomenettely ovat erityisiä rikosprosessin lajeja ja ne käsitellään rikosoikeudenkäynnin ulkopuolella. Rangaistusmääräyksen antaa virallinen syyttäjä ja rikesakkomääräyksen puolestaan esimerkiksi poliisimies. Oikeusturvan toteutumiseksi on rangaistusmääräysmenettelyn seuraamusta vastustavalla oikeus rikosprosessiin käräjäoikeudessa. Myös rikesakkomääräyksen saaneella on oikeus saattaa asia tutkittavaksi käräjäoikeudessa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa