Minilex - Lakipuhelin

Rikosoikeudenkäynnin tuomioistuimet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeusaste- eli instanssijärjestyksellä tarkoitetaan yleisten tuomioistuimien hierarkkista jakoa. Alioikeuksina toimivat käräjäoikeudet, jossa rikosasiat pannaan ensimmäiseksi vireille. Ylioikeuksina toimivat hovioikeudet, jotka käsittelevät muutoksenhaut alempien oikeuksien ratkaisuihin. Joissakin rikosasioissa muutoksenhaku edellyttää jatkokäsittelylupaa. Ylimpänä oikeusasteena toimii korkein oikeus, jolta voi myös rajoitetusti hakea muutosta hovioikeuden ratkaisuihin.

Pääsääntöisesti rikossyyte tutkitaan sen paikkakunnan tuomioistuimessa, missä rikos on tehty. Rikos katsotaan tehdyksi siellä, missä rikoksen seuraus ilmeni. Jos rikos jäi yritykseksi, katsotaan se tehdyksi siellä, missä täytetyn rikoksen seuraus olisi ilmennyt. Jos rikos on tehty useilla, eri tuomiopiireihin kuuluvilla paikkakunnilla, on kunkin paikkakunnan tuomioistuin toimivaltainen. Kun ei voida varmuudella tietää, missä rikos on tehty, syyte voidaan tutkia jossakin niistä tuomioistuimista, jonka tuomiopiirissä rikos voidaan otaksua tehdyksi tai jonka tuomiopiirissä syytettävä tavataan. Syyte rikoksesta voidaan tutkia myös siinä tuomioistuimessa, jonka tuomiopiirissä syytettävä asuu tai vakinaisesti oleskelee, jos asian käsittely siinä katsotaan esitettävään selvitykseen, oikeudenkäynnistä aiheutuviin kustannuksiin sekä muihin seikkoihin nähden soveliaaksi.

Tapauksessa, jossa joku on tehnyt useita rikoksia, saadaan syyte kaikista rikoksista tutkia siinä tuomioistuimessa, joka on toimivaltainen käsittelemään jotakin rikosta koskevan syytteen. Edellytyksenä on, että näin voidaan nopeuttaa tai helpottaa yhteisen rangaistuksen tuomitsemista ja asian käsittely kyseisessä tuomioistuimessa katsotaan soveliaaksi. Samoin saadaan eri vastaajien eri rikoksia koskevat syytteet tutkia yhdessä tuomioistuimessa, joka on toimivaltainen käsittelemään jotakuta rikosta koskevan syytteen. Tämä edellyttää tosin, että rikoksilla on yhteyttä keskenään ja kaikkien syytteiden käsitteleminen siinä katsotaan esitettävään selvitykseen, oikeudenkäynnistä aiheutuviin kustannuksiin ja muihin seikkoihin nähden soveliaaksi.

Syyte rikokseen osallisia vastaan saadaan tutkia siinä tuomioistuimessa, joka on jonkun osallisen osalta toimivaltainen. Jos asia on ollut aikaisemmin vireillä jotakuta osallista vastaan, saadaan samassa tuomioistuimessa syyttää myös muita osallisia. Jos jotakuta rikokseen osallista syytetään jonkin muun tuomiopiirin alueella tehdystä eri rikoksesta, saadaan syytteet kaikista rikoksista tutkia samassa tuomioistuimessa, jos se katsotaan soveliaaksi.

Tuomioistuin pysyy toimivaltaisena, vaikka toimivallan perustaneissa olosuhteissa tapahtuu muutos sen jälkeen, kun rikosasia on tullut vireille. Lainsäädännössä on lueteltu vielä erikseen tilanteet, joissa tuomioistuimet voivat siirtää asian käsittelyn toiseen tuomioistuimeen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa