Minilex - Lakipuhelin

Päätös konkurssista

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Konkurssiasia pannaan vireille joko velkojan tai velallisen tuomioistuimelle tekemällä kirjallisella hakemuksella. Asia voidaan panna vireille myös sähköisesti tehdyllä hakemuksella. Oikeushenkilöä koskevan konkurssihakemuksen käsittelee se käräjäoikeus, jonka tuomiopiirissä oikeushenkilön hallintoa pääasiallisesti hoidetaan.

Tuomioistuimen on annettava hakemuksen johdosta päätös. Jos tuomioistuin hyväksyy hakemuksen, se tekee päätöksen asianomaisen velallisen asettamisesta konkurssiin. Päätökseen on merkittävä sen antamisen tai julistamisen kellonaika ja konkurssihakemuksen vireilletulopäivä. Antaessaan päätöksen konkurssiin asettamisesta tuomioistuin samalla määrää konkurssipesän hallintoa varten pesänhoitajan. Päätöksestä julkaistaan kuulutus virallisessa lehdessä.

Konkurssin alkamisen oikeusvaikutuksista merkittävin on, että velallinen menettää oikeutensa määrätä konkurssipesään kuuluvasta omaisuudestaan. Konkurssipesän hallinto siirtyy pesänhoitajalle ja velkojille, jotka käyttävät määräysvaltaa konkurssipesässä.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »