Minilex - Lakipuhelin

Päätös konkurssista

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Konkurssiasia pannaan vireille joko velkojan tai velallisen tuomioistuimelle tekemällä kirjallisella hakemuksella. Asia voidaan panna vireille myös sähköisesti tehdyllä hakemuksella. Oikeushenkilöä koskevan konkurssihakemuksen käsittelee se käräjäoikeus, jonka tuomiopiirissä oikeushenkilön hallintoa pääasiallisesti hoidetaan. Oikeushenkilön osalta konkurssihakemuksen tekee kulloinkin kyseessä olevan yrityksen toimivaltainen toimielin, kuten osakeyhtiön hallitus.

 

Yritykselle konkurssi on ainoa oikea vaihtoehto, kun se on pysyvästi kykenemätön selviytymään taloudellisista velvoitteistaan, eikä yrityksen toimintaa enää saada kannattavaksi. Vaihtoehtoisesti yrityksen osalta, jos todetaan, että yrityksen toiminta voitaisiin saada taas normalisoitua, voidaan turvautua saneerausmenettelyyn.

 

Tuomioistuimen on annettava hakemuksen johdosta päätös. Jos tuomioistuin hyväksyy hakemuksen, se tekee päätöksen asianomaisen velallisen asettamisesta konkurssiin. Päätökseen on merkittävä sen antamisen tai julistamisen kellonaika ja konkurssihakemuksen vireilletulopäivä. Antaessaan päätöksen konkurssiin asettamisesta tuomioistuin samalla määrää konkurssipesän hallintoa varten pesänhoitajan. Päätöksestä julkaistaan kuulutus virallisessa lehdessä.

 

Konkurssin alkamisen oikeusvaikutuksista merkittävin on, että velallinen menettää oikeutensa määrätä konkurssipesään kuuluvasta omaisuudestaan. Konkurssipesän hallinto siirtyy pesänhoitajalle ja velkojille, jotka käyttävät määräysvaltaa konkurssipesässä.

 

Käytännössä konkurssipäätös aiheuttaa siis sen, että ylin päätösvalta siirtyy velkojille. Vaikka lähtökohtaisesti pesänhoitaja ottaa vastuun konkurssipesästä, tämä hoitaa lähtökohtaisesti vain lain nojalla hänelle kuuluvat tehtävät. Velkojat voivat osoittaa pesänhoitajalle muitakin tehtäviä, jos ne ovat tarkoituksenmukaisia, ja edellyttävät pesänhoitajan toimintaa. 

 

Konkurssipäätös on sikäli yksinkertainen toimenpide, sillä kuten edellä on mainittu, se vaatii ainoastaan konkurssihakemuksen, ja tuomioistuimen antaman päätöksen konkurssiin asettamisesta. Varsinaiset konkurssimenettelyn päätehtävät alkavat vasta päätöksen antamisen jälkeen.

 

Lisää tietoa konkurssipäätöksestä, konkurssimenettelystä ja esimerkiksi konkurssin eri vaiheista voi saada soittamalla Minilexin lakipuhelimeen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa