Minilex - Lakipuhelin

Pääkäsittelyn kesto, keskeyttäminen ja lykkääminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asia on käsiteltävä pääkäsittelyssä yhtäjaksoisesti. Ennen pääkäsittelyn aloittamista tuomioistuimen on selvitettävä, voidaanko asia ottaa lopullisesti käsiteltäväksi. Pääkäsittelyä ei saa aloittaa, jos on aihetta olettaa, että asiaa ei voida käsitellä yhtäjaksoisesti ja käsittelyä joudutaan lykkäämään. Käsittelyn yhtäjaksoisuudesta poiketen saadaan pääkäsittelyn kuluessa kuitenkin pitää tarpeellisia taukoja, kuten ruokailutaukoja.

Pääkäsittelyn tulisi kestää enintään yhden päivän ajan, eli sen ei tulisi ajallisesti ylittää yhtä normaalia työpäivää. Tietyt laajat rikosasiat saattavat edellyttää pääkäsittelyä, joka kestää useita päiviä. Jos pääkäsittelyä ei voida toimittaa yhden päivän kuluessa, istunto saadaan keskeyttää. Näissä tapauksissa istuntoa tulisi kuitenkin jatkaa perättäisinä päivinä. Jos se ei ole mahdollista, on asiaa käsiteltävä ainakin kahtena arkipäivänä viikossa, ellei käsittelyä lykätä. Pääkäsittely on sallittua keskeyttää enintään kolmeksi arkipäiväksi laajoissa ja vaikeissa asioissa, jotta asianosaiset saavat riittävästi aikaa valmistella suullista loppulausuntoaan.

Aloitettu pääkäsittely voidaan lykätä vain, jos asianomistaja, jota pitäisi kuulla henkilökohtaisesti, tai todistaja tai asiantuntija on jäänyt pois. Samoin lykkäys on sallittu, jos tuomioistuimen tietoon on tullut uusi tärkeä todiste, joka voidaan ottaa vastaan vasta myöhemmin tai, jos lykkääminen ennalta arvaamattoman seikan johdosta tai muusta tärkeästä syystä on välttämätöntä. Pääkäsittelyä on jatkettava lykkäyksen jälkeen niin pian kuin mahdollista. Jos vastaaja on vangittuna, matkustuskiellossa tai virantoimituksesta pidätettynä eikä lykkäys johdu vastaajan mielentilan tutkimisesta, käsittelyä on jatkettava viimeistään 14 päivän kuluessa käsittelyn lykkäämisestä tai siitä, kun lykkäämisen jälkeen on päätetty vangitsemisesta, matkustuskiellosta tai virantoimituksesta pidättämisestä. Lykkäämisen yhteydessä on päätettävä uudesta käsittelypäivästä tai tuomioistuimen on ilmoitettava siitä aikanaan asianosaisille ja kutsuttava heidät käsittelyyn.

Asiassa on toimitettava uusi pääkäsittely, jos tuomioistuimeen sen päätösvaltaisuuden puutteellisuuden vuoksi joudutaan kesken pääkäsittelyä ottamaan uusi jäsen. Silloin, kun rikosasiaa käsitellään käräjäoikeudessa kolmen lainoppineen jäsenen kokoonpanossa, uutta pääkäsittelyä ei kuitenkaan tarvitse toimittaa, jos tuomioistuimeen otettava uusi jäsen on ollut paikalla koko pääkäsittelyn ajan. Uusi pääkäsittely on toimitettava myös silloin, kun asia on yhden tai useamman kerran ollut lykättynä yhteensä yli 30 päivää. Tosin 30 päivän jälkeenkään ei tarvitse toimittaa uutta pääkäsittelyä, jos se on tarpeetonta ja jos pääkäsittelyn yhtäjaksoisuus ei tästä kärsi. Uusi pääkäsittely on kuitenkin pidettävä aina, kun pääkäsittely on ollut lykättynä yhteensä yli 60 päivää. Vastaajan mielentilan tutkimisen vuoksi uutta pääkäsittelyä ei tarvitse toimittaa, vaikka lykkäys olisikin kestänyt yli 60 päivää.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa