Minilex - Lakipuhelin

Osuuskunnan hallintoneuvoston tehtävät

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osuuskunnan hallintoneuvoston tulee valvoa osuuskunnan hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa osuuskunnan hallintoa, sekä antaa varsinaiselle osuuskunnan kokoukselle lausunto osuuskunnan tilinpäätöksestä. Osuuskunnan hallituksen ja toimitusjohtajan tulee antaa hallintoneuvostolle ja tämän jäsenelle ne tiedot, joita nämä pitävät tarpeellisina tehtävänsä hoitamiseksi. Hallintoneuvoston jäsenen on pyydettävä tiedot hallintoneuvoston kokouksessa. Hallintoneuvosto voi antaa osuuskunnan hallitukselle ohjeita niissä asioissa, jotka ovat luonteeltaan laajakantoisia tai periaatteellisesti tärkeitä.

Osuuskunnan säännöissä voidaan lisäksi määrätä, että hallintoneuvosto valitsee hallituksen ja määrää hallituksen jäsenten palkkion; hallintoneuvosto valitsee toimitusjohtajan ja muut osuuskunnan ylimpään johtoon kuuluvat henkilöt sekä päättää heidän palkkaeduistaan; hallintoneuvosto päättää asioista, jotka koskevat toiminnan huomattavaa supistamista tai laajentamista taikka osuuskunnan organisaation olennaista muuttamista; sekä että hallintoneuvostolla on myös muita tämän lain mukaan hallitukselle kuuluvia tehtäviä.

Osuuskunnan hallintoneuvostolle ei kuitenkaan ole mahdollista sääntöjen määräyksellä siirtää osuuskunnan päivittäistä hallintoa, kirjanpitoa ja varainhoitoa koskevia tehtäviä. Säännöissä ei myöskään voida rajoittaa osuuskunnan hallituksen, tämän jäsenen tai osuuskunnan toimitusjohtajan oikeutta edustaa osuuskuntaa.

Osuuskunnan hallituksella ei ole toimivaltaa hallintoneuvostolle siirretyissä tehtävissä, ellei osuuskunnan säännöissä asiassa toisin määrätä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa