Minilex - Lakipuhelin

Osuuskunnan hallitus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hallitus

Osuuskunnalla on oltava hallitus, jonka valitsee yleensä osuuskunnan kokous. Tästä voidaan tosin poiketa. Osuuskuntalain mukaan hallituksessa tulee olla vähintään yksi ja enintään viisi jäsentä. Jos jäseniä sattuu olemaan alle kolme, tulee tällöin olla yksi varajäsen. Hallituksen jäseneksi ei voida ottaa oikeushenkilöä.

 

Hallituksen jäsenet

Hallituksen jäseniltä ja varajäseniltä on saatava allekirjoitettu ja päivätty suostumus tehtävään. Ellei osuuskunnan säännöissä muuta määrätä, hallituksen jäsenet valitaan tehtäväänsä toistaiseksi eli heillä ei ole määräaikaista toimikautta. Hallitus on yleensä se elin, joka halutessaan valitsee osuuskunnalle myös toimitusjohtajan.

Toimitusjohtaja ei ole kuitenkaan osuuskunnassa pakollinen. Hallituksen sekä toimitusjohtajan tehtävänä on lain mukaan edistää osuuskunnan etua huolellisesti toimien ja hoitaen sen asioita osuuskuntia koskevan lainsäädännön ja osuuskunnan sääntöjen mukaisesti. Hallitus huolehtii osuuskunnan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen ja toimitusjohtajan tehtäviin kuuluu myös kirjanpidosta ja varainhoidon valvonnasta huolehtiminen.

 

Toimivalta

Osuuskunnan hallitus on toimivaltainen, kun koolla on vähintään puolet sen jäsenistä, ellei osuuskunnan säännöissä vaadita suurempaa määrää. Hallituksen päätös on yleensä se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista hallituksen jäsenistä on kannattanut. Toisinaan osuuskunnan säännöt voivat kuitenkin edellyttää määräenemmistöä, esimerkiksi kahta kolmasosaa äänistä. Mikäli hallituksen äänet menevät tasan, hallituksen puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Mikäli osuuskunnan hallituksen jäsen eroaa tehtävästään kesken toimikauden, on hänen ilmoitettava tästä hallitukselle sekä päivättävä ja allekirjoitettava eroilmoitus. Hallitus voi myös erottaa jäsenen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi




Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa