Minilex - Lakipuhelin

Osuuskunnan hallitus

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Osuuskunnalla on oltava hallitus, jonka valitsee yleensä osuuskunnan kokous. Hallitukseen kuuluu vähintään yksi ja enintään seitsemän jäsentä, ellei osuuskunnan säännöissä muuta määrätä. Mikäli jäseniä on vähemmän kuin kolme, tulee olla myös ainakin yksi varajäsen. Mikäli hallituksessa on enemmän kuin yksi jäsen, tulee hallituksen valita itselleen myös puheenjohtaja.

Hallituksen jäseniltä ja varajäseniltä on saatava allekirjoitettu ja päivätty suostumus tehtävään. Ellei osuuskunnan säännöissä muuta määrätä, hallituksen jäsenet valitaan tehtäväänsä toistaiseksi, eli heillä ei ole määräaikaista toimikautta. Hallitus on yleensä se elin joka halutessaan valitsee osuuskunnalle myös toimitusjohtajan. Toimitusjohtaja ei ole kuitenkaan osuuskunnassa pakollinen. Hallituksen sekä toimitusjohtajan tehtävänä on lain mukaan edistää eduskunnan etua huolellisesti toimien ja hoitaen sen asioita osuuskuntia koskevan lainsäädännön ja osuuskunnan sääntöjen mukaisesti. Hallitus huolehtii osuuskunnan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen ja toimitusjohtajan tehtäviin kuuluu myös kirjanpidosta ja varainhoidon valvonnasta huolehtiminen.

Osuuskunnan hallitus on toimivaltainen, kun koolla on vähintään puolet sen jäsenistä, ellei osuuskunnan säännöissä vaadita suurempaa määrää. Hallituksen päätös on yleensä se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista hallituksen jäsenistä on kannattanut. Toisinaan osuuskunnan säännöt voivat kuitenkin edellyttää määräenemmistöä, esimerkiksi kahta kolmasosaa äänistä. Mikäli hallituksen äänet menevät tasan, hallituksen puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Mikäli osuuskunnan hallituksen jäsen eroaa tehtävästään kesken toimikauden, on hänen ilmoitettava tästä hallitukselle sekä päivättävä ja allekirjoitettava eroilmoitus. Hallitus voi myös erottaa jäsenen.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »