Minilex - Lakipuhelin

Hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen kokous

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Puheenjohtajan valinta

Osuuskunnan hallituksessa, johon kuuluu useita jäseniä, on yhden jäsenen oltava hallituksen puheenjohtaja. Puheenjohtajan valitsee hallitus, ellei osuuskunnan säännöissä toisin määrätä tai hallitusta valittaessa ole toisin päätetty. Mikäli puheenjohtajan valinnassa äänet menevät hallituksessa tasan, valitaan puheenjohtaja arvalla.

 

Hallituksen kokous

Hallituksen puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että osuuskunnan hallitus kokoontuu tarvittaessa. Puheenjohtajan on lisäksi kutsuttava hallitus koolle, mikäli hallituksen jäsen tai osuuskunnan toimitusjohtaja tätä vaatii. Osuuskunnan toimitusjohtajalla on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaa, vaikka hän ei olisikaan hallituksen jäsen, ellei osuuskunnan hallitus määrätyssä tapauksessa toisin päätä.

Osuuskunnan hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja. Mikäli osuuskunnan hallitukseen kuuluu useita jäseniä, vähintään yhden hallituksen valitseman jäsenen on allekirjoitettava pöytäkirja. Hallituksen jäsenellä ja toimitusjohtajalla on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan. Pöytäkirjat tulee numeroida juoksevasti ja säilyttää luotettavalla tavalla.

 

Päätösvalta

Osuuskunnan hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenistä, ellei osuuskunnan säännöissä vaadita puolta suurempaa määrää. Päätöstä asiassa ei saa tehdä, ellei kaikille hallituksen jäsenille ole mahdollisuuksien mukaan varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn. Mikäli hallituksen jäsen on estynyt, on hänen tilalleen tulevalle varajäsenelle varattava tilaisuus osallistua asian käsittelyyn.

Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut tai, jos äänet menevät tasan, se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy, ellei osuuskunnan sääntöjen mukaan vaadita päätöksenteossa määräenemmistöä.

Osuuskunnan hallitus taikka toimitusjohtaja ei saa ryhtyä sellaiseen oikeustoimeen tai muuhun toimenpiteeseen, joka on omiaan tuottamaan jäsenelle tai muulle henkilölle epäoikeutettua etua osuuskunnan tai toisen jäsenen kustannuksella. Osuuskunnan edustaja ei niin ikään saa noudattaa sellaista osuuskunnan kokouksen tai osuuskunnan muun elimen päätöstä, joka on lain taikka osuuskunnan sääntöjen vastainen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]