Minilex - Lakipuhelin

Osuuskunnan edustajisto

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Yleensä osuuskunnan jäsenet käyttävät päätösvaltaansa osuuskunnan kokouksessa. Osuuskunnan säännöissä voidaan kuitenkin määrätä, että jäsenten päätösvaltaa joko kaikissa tai vaihtoehtoisesti vain joissakin asioissa käyttää osuuskunnan kokouksen sijasta jäsenten valitsema edustajisto. Yleensä näin toimitaan varsinkin silloin, kun kyseessä on jäsenmäärältään suuri osuuskunta.

Mikäli päätösvaltaa käyttää edustajisto, on säännöissä määrättävä, miten edustajisto valitaan, mitkä ovat sen tehtävät, mikä on siihen valittavien jäsenten lukumäärä ja kuinka pitkä on heidän toimikautensa. Lisäksi sääntöihin on otettava määräys edustajiston täydentämisestä tilanteessa, jossa edustajistoon valitun toimi päättyy kesken toimikauden. Toimikauden on päätyttävä viimeistään kuudentena valinnan jälkeisenä tilikautena.

Edustajisto tulee aina valita suhteellista vaalitapaa käyttäen, eli äänet annetaan suoraan ehdokkaille ja ehdokkaiden saamat äänimäärät toimivat vertailulukuina, joiden suuruus ratkaisee sen, ketkä valitaan. Osuuskunnan säännöissä voidaan mainita, että edustajiston jäsenet valitaan eri vaalipiireistä. Tällöin on säännöissä myös mainittava, millä perusteilla jäsenet jaetaan eri vaalipiireihin. Säännöissä myös yleensä määrätään, määräytyykö kustakin vaalipiiristä valittavien edustajiston jäsenten suhteellinen osuus koko edustajistosta osuuskunnan jäsenten lukumäärän perusteella, jäsenten osuuksien lukumäärän tai niistä suoritetun määrän perusteella, osuuskunnan tarjoamien tai järjestämien palveluiden käytön mukaan vai jonkin muun säännöissä määrätyn perusteen mukaan.

Osuuskunnan edustajisto käyttää äänivaltaansa edustajiston kokouksessa, jossa jokaisella edustajiston jäsenellä on aina yksi ääni. Edustajiston jäsenen ääni on henkilökohtainen, eikä sitä voi käyttää asiamiehen välityksellä.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »