Minilex - Lakipuhelin

Onko työntekijällä velvollisuus osallistua kehityskeskusteluun?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työntekijän velvollisuus on työhön kuuluvien tehtävien suorittaminen huolellisesti sekä työnantajan työhön liittyvien määräysten noudattaminen. Kehityskeskustelussa työntekijä ja työnantaja kohtaavat sekä keskustelevat työstä suoriutumisesta, sen tavoitteista sekä työn tulevaisuudesta. Tarkoituksena on myös antaa kehitysideoita ja palautetta vastavuoroisesti. Työntekijän velvollisuus kehityskeskustelun käymiseen ei kuitenkaan perustu lakiin.

Kehityskeskustelu käydään yleensä kerran vuodessa työntekijän ja työnantajan kesken, ja se on aina luottamuksellinen. Kehityskeskusteluissa on tavoitteena saavuttaa työnantajan ja työntekijän välinen yhteisymmärrys, selvittää työnjakoa ja vastuuta sekä antaa ja saada palautetta vastavuoroisesti.

Kehityskeskustelun käyminen ei perustu lainsäädäntöön. Työehtosopimuksissa voi olla kehoituksia vuosittaisen kehityskeskustelun pitämiseen. Mikäli yrityksessä on päätetty kehityskeskustelun järjestämisestä, on kehityskeskustelussa toteuttaminen työnantajan velvollisuus ja työntekijän oikeus.

Työntekijällä on niin sanottu kuuliaisuusvelvoite, jonka mukaisesti työntekijän on noudatettava lähtökohtaisesti työnantajan työn suorittamiseen liittyviä määräyksiä. Kehityskeskustelut ovatkin osana organisaation henkilöstöhallintoa ja työnantajan johto- ja valvontaoikeutta eli niin sanottua direktio-oikeutta. Siten työnantajalla on oikeus antaa määräyksiä työntekijälle työn suorittamisesta.

Kehityskeskustelut ovat osa johtamista, ja keskustelujen käyminen on yksi henkilöstön johtamisen välineistä. Työnantajalla on jopa velvollisuus antaa palautetta työntekijän työskentelystä. Kehityskeskusteluihin suhtautuminen vaihtelee paljon eri yritysten ja organisaatioiden välillä keskinäisestä arvostuksesta, luottamuksesta ja aiemmista kokemuksista johtuen. Negatiivisesti kehityskeskusteluun suhtautuvien kesken keskustelujen muodostuminen toimivaksi käytännöksi onkin haastavaa.  Kehityskeskustelut eivät siis ole lain puolesta työntekijän velvollisuus, mutta lähtökohtaisesti työntekijän on kuuliaisuusvelvoitteen johdosta noudatettava työssä annettuja määräyksiä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa