Minilex - Lakipuhelin

Muutoksenhaku konkurssin raukeamisesta annettuun päätökseen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lähtökohtaisesti konkurssiasioissa, kuten muissakin tuomioistuimen päätöksissä on oikeus muutoksenhakuun. Näin ollen myös raukeamispäätöksiin tai muihin konkurssiin liittyviin päätöksiin on oikeus hakea muutosta konkurssilain mukaisesti. Muutoksenhakuoikeudesta on kuitenkin muutamia poikkeuksia, jolloin muutosta ei saa hakea. Nämä poikkeukset on määritelty nimenomaisesti konkurssilaissa, ja ne ovat siis jokseenkin poikkeavia normaaleista muutoksenhaun kohteista, jotka sisältyvät muihin Suomen lakeihin.

 

Tuomioistuimen päätökseen, jolla konkurssi on määrätty raukeamaan, saa hakea muutosta normaaliin tapaan. Muutoksenhakuun oikeutettuja ovat velkojat ja velallinen riippumatta siitä, onko kyseessä ollut velkojan vai velallisen hakema konkurssi. Konkurssihakemuksen tekijällä ei siis ole merkitystä muutoksenhakuoikeuden osalta. Sen sijaan konkurssipesä itse ei tavallisesti voi konkurssin raukeamispäätöksen jälkeen hakea muutosta päätökseen, koska se ei ole enää asianosaiskelpoinen. Konkurssipesän asianosaiskelpoisuus jatkuu kuitenkin siinä tapauksessa, että tuomioistuin määrää raukeamispäätöksen antaessaan konkurssin oikeusvaikutukset jatkumaan siihen asti, että päätös saa lainvoiman. On syytä pitää siis mielessä, että konkurssipesä on itsekin asianosainen konkurssin aikana, ja pesänhoitaja edustaa tätä pesää.

 

Konkurssilaissa säädetään kuitenkin erityisestä valituskiellosta konkurssin raukeamisesta annetun päätöksen osalta. Päätökseen, jolla esitys konkurssin raukeamisesta on hylätty, ei konkurssilain mukaan saa hakea muutosta, vaikka muutoksenhakua koskevien yleisten periaatteiden mukaan valitusoikeus pitäisi tällaisessakin tapauksessa olla. Tämä on merkittävin konkurssilain poikkeus. Hylkäävä ratkaisu saa siis automaattisesti lainvoiman, ja vaikka velkojat olisivat eri mieltä tästä, ei muutosta voi siltikään enää hakea. Velkojille tämä saattaa olla haitallinen lopputulos, mutta konkurssilakiin on määritelty tällainen poikkeus, jos katsotaan, että velallinen tai muu velallisyritys voi sittenkin jatkaa normaalisti toimintaansa, eikä konkurssi ole enää tarkoituksenmukainen. 

 

Myös pesänhoitajan palkkiota koskevaan päätökseen saa hakea muutosta. Valitusoikeus on tässä tapauksessa velkojalla, velallisella ja pesänhoitajalla. Yksi mainittava asia konkurssilain mukaisesta muutoksenhausta on vielä julkisselvitys. Jos konkurssia on aiheellista jatkaa julkisselvityksenä valtion varoilla ja viranomaisjohtoisesti, ei tähän päätökseen myöskään saa hakea muutosta. Jos tuomioistuin siis päättää julkisselvityksen aloittamisesta, saa tämä päätös välittömästi lainvoiman. Julkisselvitys on tarpeen, jos konkurssipesään liittyy jokin selvitystarve tai muu erityinen syy. Yleensä nämä ovat melko raskauttavia syitä, ja julkisselvitys on luonteeltaan vaativa prosessi, minkä vuoksi on katsottu, että jos julkisselvitys päätetään aloittaa, on jo lähtökohtaisesti tarkoituksenmukaista viedä silloin konkurssi julkisselvitysmenettelynä loppuun. 

 

Konkurssilaki sisältää muutamia poikkeuksellisia määräyksiä muutoksenhakuoikeuteen esimerkiksi oikeudenkäymiskaareen nähden. On hyvä muistaa, että konkurssiasioissa kuitenkin konkurssilaki on aina ensisijaisessa asemassa. Lisää tietoa konkurssin raukeamisesta, uuden konkurssihakemuksen tekemisestä raukeamisen jälkeen tai muusta konkursseihin liittyvästä saa lakimieheltä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa