Minilex - Lakipuhelin

Muutoksenhaku konkurssin raukeamisesta annettuun päätökseen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tuomioistuimen päätökseen, jolla konkurssi on määrätty raukeamaan, saa hakea muutosta normaaliin tapaan. Muutoksenhakuun oikeutettuja ovat velkojat ja velallinen riippumatta siitä, onko kyseessä ollut velkojan vai velallisen hakema konkurssi. Sen sijaan konkurssipesä itse ei tavallisesti voi konkurssin raukeamispäätöksen jälkeen hakea muutosta päätökseen, koska se ei ole enää asianosaiskelpoinen. Konkurssipesän asianosaiskelpoisuus jatkuu kuitenkin siinä tapauksessa, että tuomioistuin määrää raukeamispäätöksen antaessaan konkurssin oikeusvaikutukset jatkumaan siihen asti, että päätös saa lainvoiman.

Konkurssilaissa säädetään kuitenkin erityisestä valituskiellosta konkurssin raukeamisesta annetun päätöksen osalta. Päätökseen, jolla esitys konkurssin raukeamisesta on hylätty, ei konkurssilain mukaan saa hakea muutosta, vaikka muutoksenhakua koskevien yleisten periaatteiden mukaan valitusoikeus pitäisi tällaisessakin tapauksessa olla.

Myös pesänhoitajan palkkiota koskevaan päätökseen saa hakea muutosta. Valitusoikeus on tässä tapauksessa velkojalla, velallisella ja pesänhoitajalla.

Lisää tietoa konkurssin raukeamisesta, uuden konkurssihakemuksen tekemisestä raukeamisen jälkeen tai muusta konkursseihin liittyvästä saa lakimieheltä.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa