Minilex - Lakipuhelin

Mitä tarkoittaa asemavaltuutus?

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Asemavaltuutuksessa on kyse aseman perusteella syntyvästä kelpoisuudesta edustaa ja toimia. Asemavaltuutus voi pohjautua sopimukseen tai toimeen ja on täten sellainen valtuutuksen perustamistapa, joka ei vaadi varsinaista valtakirjaa. Valtuutettu on siis työsuhteessa tai muussa sopimussuhteessa päämieheensä ja kyseessä on sellainen asema, joka lain tai yleisen tavan mukaan oikeuttaa tiettyyn kelpoisuuteen.

Kyseessä ovat yleensä taloudelliselta arvoltaan vähäiset sopimukset. Esimerkiksi kaupan kassatyöskentelijä on asemansa puolesta oikeutettu tekemään sopimuksen eli myymään tuotteet tiettyä vastinetta vastaan kaupassa asioivan ostajan kanssa.

Asemavaltuutuksella valtuutettu on oikeutettu tekemään valtuuttajan puolesta asemansa mukaisia tavanmukaisia edustustoimia.  Tavanmukaisuuden ylittävät oikeustoimet eivät täten lähtökohtaisesti sido valtuuttajaa. Tämä on perusteltavissa sillä, että sopimuskumppanin tulisi pääsääntöisesti ymmärtää, milloin asemavaltuutettu ylittää toimivaltansa.

Kysymys asemavaltuuden olemassaolosta tulee ilmi vasta riitatilanteessa, jossa valtuutettu on mahdollisesti ylittänyt toimivaltansa ja valtuutettu ei haluaisi olla vastuussa tästä toimesta. Vastuukysymys ratkaistaessa mietitään ensin onko asemavaltuutusta edes syntynyt sopimuksen perusteella. Tämän jälkeen arvioidaan onko valtuutella ollut oikeus lain tai yleisen tavan perusteella toimia sillä tavalla millä hän on toiminut. Esimerkiksi kaupan kassatyöntekijän voidaan katsoa omaavan asemavaltuutus, mutta vain sellaisissa asioissa, jotka voidaan yleisen tavan mukaan katsoa kuuluvan kassatyöntekijän toimiin.

Asemavaltuutus päättyy, kun henkilö on poistettu siitä tehtävästä tai asemasta, johon valtuutus on perustunut. Lakkaamisesta huolimatta on mahdollista, että valtuuttaja tulee sidotuksi myöhempiin oikeustoimiin, mikäli vastapuoli ei ole ollut tietoinen asemamuutoksesta. Ulkopuolisenkin on havaittava aseman muuttuminen ja täten valtuutuksen lakkaaminen.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »