Minilex - Lakipuhelin

Mitä elinkeinorikokset ovat?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Sopimaton menettely on kiellettyä elinkeinotoiminnassa ja markkinaoikeus voi kieltää sen uhkasakon uhalla sellaista havaitessaan. Laissa säädetään kuitenkin erikseen varsinaisista elinkeinotoiminnan yhteydessä suoritetuista rikoksista, eli elinkeinorikoksista. Niissä rangaistuksena voidaan tuomita rikoksesta riippuen joko sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta, poikkeuksena törkeä kirjanpitorikos ja törkeä lahjominen elinkeinotoiminnassa, josta voidaan tuomita enimmillään jopa neljä vuotta vankeutta.

Elinkeinorikoksina on laissa määritelty markkinointirikos, kilpailumenettelyrikos, kuluttajaluottorikos, matkapalvelurikos, matkapalvelurikkomus, yritysvakoilu, yrityssalaisuuden rikkominen, yrityssalaisuuden väärinkäyttö, lahjominen elinkeinotoiminnassa, lahjuksen ottaminen elinkeinotoiminnassa, kirjanpitorikos, törkeä kirjanpitorikos, tuottamuksellinen kirjanpitorikos ja tilintarkastusrikos. Näistä kilpailumenettelyrikos, yritysvakoilu, yrityssalaisuuden rikkominen ja yrityssalaisuuden väärinkäyttö ovat luonteeltaan sellaisia rikoksia, ettei syyttäjä saa nostaa niistä syytettä, ellei asianomistaja ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi.

Poikkeuksen tästä muodostat vain tilanteet, joissa erittäin tärkeä yleinen etu vaatii syytteen nostamista. Kun kyse on markkinointirikoksesta, on syyttäjän ennen syytteen nostamista annettava kuluttaja-asiamiehelle mahdollisuus antaa lausunto asiasta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa