Minilex - Lakipuhelin

Mitä elinkeinorikokset ovat?

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Sopimaton menettely on kiellettyä elinkeinotoiminnassa ja markkinaoikeus voi kieltää sen uhkasakon uhalla sellaista havaitessaan. Laissa säädetään kuitenkin erikseen varsinaisista elinkeinotoiminnan yhteydessä suoritetuista rikoksista, eli elinkeinorikoksista. Niissä rangaistuksena voidaan tuomita rikoksesta riippuen joko sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta, poikkeuksena törkeä kirjanpitorikos, josta voidaan tuomita enimmillään jopa neljä vuotta vankeutta.

Elinkeinorikoksina on laissa määritelty markkinointirikos, kilpailumenettelyrikos, kulutusluottorikos, valmismatkaliikerikkomus ja valmismatkaliikerikos, yritysvakoilu, yrityssalaisuuden rikkominen, yrityssalaisuuden väärinkäyttö, lahjominen elinkeinotoiminnassa, lahjuksen ottaminen elinkeinotoiminnassa, kirjanpitorikos, törkeä kirjanpitorikos, tuottamuksellinen kirjanpitorikos ja tilintarkastusrikos. Näistä kilpailumenettelyrikos, yritysvakoilu, yrityssalaisuuden rikkominen ja yrityssalaisuuden väärinkäyttö ovat luonteeltaan sellaisia rikoksia, ettei syyttäjä saa nostaa niistä syytettä, ellei asianomistaja ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi. Poikkeuksen tästä muodostat vain tilanteet, joissa erittäin tärkeä yleinen etu vaatii syytteen nostamista. Kun kyse on markkinointirikoksesta, on syyttäjän ennen syytteen nostamista annettava kuluttaja-asiamiehelle mahdollisuus antaa lausunto asiasta.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »