Minilex - Lakipuhelin

Milloin on kyseessä ampuma-aserikos?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Aseiden kanssa toimiminen on Suomessa luvanvaraista. Ilman lupaa tai luvan edellytysten vastaisesti toimiva syyllistyy ampuma-aserikokseen. Lupa tarvitaan maahantuontiin ja maastavientiin sekä kaupalliseen kauttakuljetukseen. Sama koskee valmistamista ja myymistä, hankintaa ja hallussapitoa sekä ampuma-aseen, sen osan, patruunoiden tai erityisen vaarallisten ammusten luovuttamista.. Kaupallinen aseiden tai niiden osien korjaaminen tai muuntaminen, ampumaradan pitäminen ja ampuma-aseiden käyttökoulutus vaativat myös luvan. Aseen tai sen osan lainaaja syyllistyy myös ampuma-ase rikokseen, jos saaja ei ole oikeutettu aseen hallussapitoon. On syytä huomata, että luvallisen aseen korjaamiseen tai osien hankintaan ei tarvita erikseen lupaa. Myös tiettyjä velvollisuuksia rikkova tuomitaan rangaistukseen.

Myyntiin tarkoitetut ampuma-aseet ja patruunat on tarkastutettava turvallisuuden varmistamiseksi riippumatta siitä, onko ne valmistettu Suomessa vai tuotu maahan. Ase-elinkeinonharjoittajien, kuten myyjien, korjaajien ja valmistajien, on lisäksi pidettävä luetteloa aseista ja niiden tarvikkeista. Näiden velvollisuuksien laiminlyönti on kielletty myös osittaisena. Jos joku tuo Suomeen toimintakelvottomaksi tehdyn aseen tai sen osan, hänellä on velvollisuus tarkastuttaa se 30 päivän sisällä poliisilla.

Kaupan harjoittamiseen, valmistamiseen, korjaamiseen tai muuntamiseen oikeutetun ase-elinkeinonharjoittajan on pidettävä tiedostoa ampuma-aseista, aseen osista, patruunoista ja erityisen vaarallisista ammuksista ja jos kyseinen henkilö kokonaan tai osittain laiminlyö tämän velvollisuutensa tiedoston pitämiseen, hän syyllistyy ampuma-aserikokseen. Myyntiin tarkoitetut ampuma-aseet ja patruunat on myös tarkastutettava turvallisuuden varmistamiseksi riippumatta siitä, onko ne valmistettu Suomessa vai tuotu maahan. Myös tämän velvollisuuden rikkominen rangaistaan ampuma-aserikoksena.

Viimeiseksi, jos joku tuo Suomeen toimintakelvottomaksi tehdyn aseen tai sen osan, hänellä on velvollisuus tarkastuttaa se 30 päivän sisällä poliisilla. Tarkastuttamisvelvoitteen rikkomisesta voidaan myös tuomita ampuma-aserikokseen. Rangaistus ampuma-aserikoksesta on sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Myös kyseisen rikoksen yritys on rangaistava. Ampuma-aserikoksena ei pidetä ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden tai erityisen vaarallisten ammusten hallussapitoa, jos tällaisen esineen hallussapitäjä oma-aloitteisesti ilmoittaa esineestä poliisille ja luovuttaa sen poliisin haltuun. Toisin sanoen se, joka vapaaehtoisesti luovuttaa poliisille esimerkiksi hallussaan olevan luvattoman aseen, on rangaistusvastuusta vapaa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa