Minilex - Lakipuhelin

Lakisääteinen edustus: Vajaavaltaisen tekemien oikeustoimien pätevyys

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuka on vajaavaltainen?

Vajaavaltaisia ovat alaikäiset, eli alle 18-vuotiaat henkilöt ja sellaiset täysi-ikäiset henkilöt, jotka on julistettu vajaavaltaisiksi. Täysi-ikäinen voidaan julistaa tuomioistuimen päätöksellä vajaavaltaiseksi, jos hän on kykenemätön huolehtimaan taloudellisista asioistaan ja hänen varallisuusasemansa, toimeentulonsa tai muut tärkeät etunsa ovat tämän vuoksi vaarassa, eikä edunvalvojan määrääminen yksin riitä turvaamaan hänen etujaan.

Vajaavaltaisen asema

Vajaavaltainen ei ole lähtökohtaisesti oikeustoimikelpoinen, eli vajaavaltaisella ei ole oikeutta itse vallita omaisuuttaan eikä tehdä sopimuksia tai muita oikeustoimia. Tämä tarkoittaa, että oikeustoimet, joiden tekemiseen vajaavaltaisella ei ole ollut oikeutta, eivät sido vajaavaltaista eli oikeustoimet eivät ole päteviä.

Oikeustoimet, joita vajaavaltainen voi tehdä pätevästi

Täysi-ikäinen vajaavaltainen voi yleensä päättää henkilöään koskevista asioista, jos hän kykenee ymmärtämään asian merkityksen. Tällaisia asioita voivat olla esimerkiksi passin ja henkilökortin hakeminen, hakemuksen tai ilmoituksen tekeminen nimen muuttamiseksi sekä suostumuksen antaminen lääkinnällisiin toimenpiteisiin. Vajaavaltainen voi yleensä tehdä myös oikeustoimia, jotka ovat olosuhteisiin nähden tavanomaisia ja merkitykseltään vähäisiä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi rahamäärällisesti pienet ostokset. Vajaavaltaisella on myös lähtökohtaisesti oikeus määrätä siitä, minkä hän on vajaavaltaisuuden aikana omalla työllään ansainnut ja omaisuudesta, jonka edunvalvoja on antanut vajaavaltaisen vallittavaksi. Lisäksi vajaavaltaisella on oikeus määrätä työllään ansaitsemansa omaisuuden ja hänen vallittavanaan olevan omaisuuden tuotosta ja siitä, mikä on tullut tällaisen omaisuuden sijaan.

Vajaavaltaisen tekemän oikeustoimen myöhempi pätevöityminen

Vajaavaltaisen tekemä pätemätön oikeustoimi, eli oikeustoimi, jonka tekemiseen vajaavaltaisella ei ole ollut oikeutta voi tulla päteväksi ensinnäkin, jos hänen edunvalvojansa hyväksyy sen. Vastaavasti, kun vajaavaltainen tulee täysivaltaiseksi, hän voi itse hyväksyä aiemmin tekemänsä oikeustoimen, joka muuttuu tällöin päteväksi. Tällainen tilanne on yleensä käsillä, kun alaikäinen henkilö täyttää 18 vuotta ja tulee siten täysi-ikäiseksi ja täysivaltaiseksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa