Minilex - Lakipuhelin

Kuittauksen käyttäminen konkurssissa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuittauksella tarkoitetaan saatavien käyttämistä velkojen kuittaukseen sopijapuolten välillä. Kuittaus on mahdollista, kun saamiset ovat vastakkaisia eli velallisena ja velkojana ovat samat osapuolet, ja samanlaatuisia eli yleensä rahavelkoja. Lisäksi vastasaatavan tulee olla perimiskelpoinen eli erääntynyt. Vastasaatavalla tarkoitetaan sen osapuolen saatavaa, joka ei käytä kuittausta. Kuittausta käyttävän osapuolen saatava on pääsaatava. Kun nämä kuittauksen edellytykset täyttyvät, on kuittaus mahdollista myös konkurssissa. Konkurssin alkaminen eräännyttää kaikki velat, joten velat ovat perimiskelpoisia.

Velkojalla on siis oikeus käyttää konkurssisaatavaansa kuittaukseen velalliselle olevaa velkaansa vastaan. Velkojalla on oikeus kuittaukseen, vaikka velkojan velka ei olisi erääntynyt kuittausilmoitusta tehdessä. Velkojan oikeudesta kuittaukseen konkurssissa on kuitenkin myös poikkeuksia. Velkoja ei saa käyttää kuittaukseen muun muassa saatavaa, jonka perusteella velkojalla ei ole oikeutta saada suoritusta konkurssipesästä. Jos siis velkojalla ei olisi oikeutta saada suoritusta konkurssipesästä, hän ei voi kuitata omaa velkaansa konkurssipesälle, vaan konkurssipesällä on oikeus tähän saatavaan. Velkojan kuittausoikeuteen kohdistuvat rajoitukset on säädetty laissa. Lisäksi luottolaitoksella ei ole oikeutta kuittaukseen velallisen varoista, jotka ovat konkurssin alkaessa luottolaitoksessa olevalla tilillä, tai jotka ovat luottolaitoksessa siirrettävinä velallisen tilille.

Velkojan on kuittauksesta ilmoittaessaan esitettävä pesänhoitajalle saatavastaan valvontakirjelmään sisällytettävät tiedot. Velkojan täytyy siis esittää selvitys kuittaukseen käytettävästä saatavasta ja tämä saatava on valvottava kuten muutkin konkurssisaatavat. Jos konkurssipesä luovuttaa saatavan siten, että velkoja menettää mahdollisuutensa kuittaukseen, konkurssipesän on korvattava velkojalle aiheutunut vahinko.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa