Minilex - Lakipuhelin

Kuittauksen yleiset edellytykset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuittaukselle ei ole yleisiä edellytyksiä, jos kummatkin osapuolet suostuvat siihen. Pakollisessa kuittauksessa on kuitenkin kolme yleistä edellytystä, joiden on täytyttävä, jotta kuittaus voidaan suorittaa. Edellytykset ovat: saamisten samanlaatuisuus, saamisten vastakkaisuus sekä vastasaatavan perimiskelpoisuus.

Saamisten samanlaatuisuudella tarkoitetaan sitä, että ne ovat laadultaan samanlaisia ja yhtä hyviä. Käytännössä vaaditaan, että kummatkin saamiset ovat rahavelkoja. Saamiset ovat samanlaatuisia, vaikka toisen arvo olisi korkeampi.

Vastakkaisuudella tarkoitetaan sitä, että osapuolten tulee olla toistensa velkojana että velallisena. Vastakkaisuus pitää olla voimassa kuittaushetkellä.

Vastasaatavan on kuitenkin myös oltava perimiskelpoinen, jotta pakollinen kuittaus voidaan suorittaa. Perimiskelpoisuuden edellytyksenä on, että saaminen voitaisiin periä oikeusteitse. Lisäksi vaaditaan, että saaminen on erääntynyt. Erääntymisen vaatimuksesta poiketaan kuitenkin velallisen konkurssissa.

Jos edellytykset täyttävät, kumpikin osapuoli voi halutessaan esittää kuittausvaatimuksen. Toinen osapuoli ei voi vastustaa kuittausta kaikkien kolmen edellytyksien toteutuessa. Pakollisen kuittauksen käyttäminen ei ole siis kuitenkaan pakollista osapuolille, vaan se perustuu aina kuittausta vaativan tahdonilmaisuun.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa