Minilex - Lakipuhelin

Takautumissaatava

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Takaukseen, vierasvelkapanttaukseen ja yhteisvastuulliseen velkasuhteeseen perustuva takautumisoikeus eli takautumissaatava katsotaan konkurssissa saaduksi silloin, kun kyseinen suoritusvelvollisuus syntyi. Takautumissaatavan syntymishetki ei siten ole sitoumuksen antamisen hetki. Tällä ajankohdalla on merkitystä, koska konkurssipesä muodostaa oman oikeussubjektinsa, joka on erillinen alkuperäisestä velallisesta. Alkuperäisen velallisen ja konkurssipesän saatavat ja velkasitoumukset eivät siten ole rinnastettavissa ja kuitattavissa aivan samoin perusten.

Velallinen ei myöskään saa suorittaa konkurssipesän velkoja konkurssin alettua. Säännöllä suojataan velkojien yhtäläistä oikeutta maksunsaantiin. Siten kuittaus voidaan myös laissa säädetyin edellytyksin peräyttää konkurssipesään.

Velkojalla on lähtökohtainen oikeus käyttää konkurssisaatavaansa kuittaukseen velalliselle konkurssin alkaessa olevaa velkaansa vastaan. Velkojalla on oikeus kuittaukseen, vaikka takautumissaatava ei olisi erääntynyt kuittausilmoitusta tehtäessä.

Jos takautumissaatavan suoritusvelvollisuus on syntynyt myöhemmin kuin kolme kuukautta ennen päivää, jona konkurssihakemus tehtiin tuomioistuimelle, saatavaa ei voida käyttää kuittaukseen. Lisäksi jos takautumissaatava on syntynyt aiemmin, sitä ei voida käyttää kuittaukseen, jos velkojalla on perusteltua aihetta olettaa velallinen maksukyvyttömäksi.

Velkojalla on velvollisuus esittää selvitys kuittaukseen käytettävästä saatavastaan. Sääntö koskee myös takautumissaatavaa. Selvitys sisällytetään pesänhoitajalle annettavaan valvontakirjelmään. Jos velkoja ilman hyväksyttävää syytä ilmoittaa saatavansa vasta konkurssisaataville määrätyn valvontapäivän jälkeen, velkojan on maksettava konkurssipesälle jälkivalvontamaksu. Maksu on aina vähintään 600 ja enintään 6 000 euroa. 

 

Yhteenveto

 

 • Takautumissaatava katsotaan konkurssissa saaduksi silloin, kun kyseinen suoritusvelvollisuus syntyi.
 • Konkurssipesä muodostaa oman oikeussubjektinsa, joka on erillinen alkuperäisestä velallisesta.
 • Velallinen ei saa suorittaa konkurssipesän velkoja konkurssin alettua. Tällä suojataan velkojien yhtäläistä oikeutta maksunsaantiin.
 • Velkojalla on oikeus käyttää konkurssisaatavansa kuittaukseen velalliselle konkurssin alkaessa olevaa velkaansa vastaan. 
 • Jos takautumissaatava on syntynyt myöhemmin kuin kolme kuukautta ennen päivää, jona konkurssihakemus tehtiin tuomioistuimelle, saatavaa ei voida käyttää kuittaukseen. 
 • Jos takautumissaatava on syntynyt aiemmin, sitä ei voi käyttää kuittaukseen, jos velkojalla on perusteltua aihetta olettaa velallinen maksukyvyttömäksi. 
 • Velkojalla on velvollisuus esittää selvitys kuittaukseen käytettävästä saatavastaan. Selvitys sisällytetään pesänhoitajalle annettavaan valvontakirjelmään. 

Summary in English

 

 • Surety receivable is seen as received in a bankruptcy when the duty of performance in question was born. 
 • Bankrupcy estate establishes it's own legal subject, which is separate from the original debtor. 
 • The debtor is not allowed to pay off the debts of the bankrupcy estate after it has been established. This is to protect the creditors equal right to performance.
 • A creditor has the right to use the receivables from bankruptcy to surcharge his debts from the beginning of the bankruptcy to the debtor.
 • If a surety receivable has been established later than three months before the day that an application for bankruptcy was made to the District court (Käräjäoikeus), the receivable cannot be used as surcharge. 
 • If a surety receivable was born earlier, it cannot be used as surcharge is the creditor has reasonable belief that the debtor is insolvent.
 • Creditor has the duty to show his receivables being used as surcharge. This has to be included in the letter of monitoring given to the estate administrator.

 

Kysymyksiä ja vastauksia

 

Milloin konkurssisaatavaa ei saa käyttää kuittaukseen?

 • Konkurssisaatavaa ei voida käyttää kuittaukseen, jos takautumissaatava on on syntynyt myöhemmin kuin kolme kuukautta ennen päivää, jolloin konkurssihakemus tehtiin tuomioistuimelle. Lisäksi, jos takautumissaatava on syntynyt aimmin, sitä ei voi käyttää kuittaukseen, jos velkojalla on perusteltua aihetta olettaa velallinen maksukyvyttömäksi.

 

 

Aiheesta muualla

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

 • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
 • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
 • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]