Minilex - Lakipuhelin

Kuittaus oikeustoimena

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuittaus on velan perimiskeino, jossa sekä velallisella että velkojalla on saatava toisiaan kohtaan. He voivat suorittaa velkansa toisilleen sopimalla, että saatavat kuittaavat toisensa. Jos esimerkiksi henkilö A on velkaa B:lle 50 euroa ja B velkaa A:lle saman verran, molempien saamisoikeus lakkaa, kun he kuittaavat velkansa. Saamisoikeus lakkaa vain siltä osin kuin saaminen kattaa velkaa, eli jos A on velkaa 50 euroa ja B vain 40 euroa, A jää kuittauksen jälkeen vielä 10 euroa velkaa B:lle.

Kuittauksesta voidaan joko sopia osapuolten kesken tai toinen voi tehdä lakiperustaisen kuittauksen. Pakollinen eli lakiperusteinen kuittaus voidaan toteuttaa vastoin toisen osapuolen tahtoa yksipuolisella tahdonilmaisulla eli kuittausilmoituksella.

Kuittauksen edellytykset:

  • Saatavien on oltava samanlaatuisia, eli käytännössä molempien velkojen on oltava rahaa. Ei niin, että toinen velka on rahaa ja toinen työsuoritus.
  • Vastasaatavan (kuittausilmoituksen tehneen osapuolen saaminen) on oltava perimiskelpoinen. Eli vastasaatavan tulee olla erääntynyt, koska vielä erääntymätöntä velkaa ei voida periä. Perimiskelpoisuus tarkoittaa, että saatavasta voidaan oikeudenkäynnissä antaa suoritustuomio.
  • Saatavien tulee olla vastakkaisia, eli A on velkaa B:lle ja B A:lle eikä esimerkiksi C:lle.

Vanhentunutta saatavaa voidaan käyttää kuittaukseen, jos kuittausedellytykset ovat täyttyneet ennen saatavan vanhentumista tai jos osapuolten saatavat liittyvät samaan oikeussuhteeseen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa