Minilex - Lakipuhelin

Konkurssin edellytysten ja esteiden ratkaisujärjestys

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tuomioistuimella on velvollisuus tutkia, onko konkurssiin asettamiseen laissa määritellyt edellytykset.

Tuomioistuimen päätöksenteko alkaa konkurssin menettelyllisten prosessinedellytysten tutkimisella. Prosessinedellytysten tutkimisessa on kyse siitä, onko konkurssihakemuksen käsittelylle ja konkurssin aloittamiselle edellytyksiä. Prosessinedellytyksistä tärkeimmät ovat velallisen konkurssikelpoisuus, asianmukainen konkurssihakemus ja sen osoittaminen toimivaltaiselle tuomioistuimelle.

Ensimmäiseksi tuomioistuimen on tutkittava, onko se alueellisesti toimivaltainen käsittelemään konkurssihakemuksen eli onko hakemus tehty oikealle käräjäoikeudelle. Tämän jälkeen tuomioistuimen on selvitettävä, onko muusta maksukyvyttömyysasiasta johtuvaa estettä hakemuksen käsittelyn jatkamiselle tai ratkaisemiselle. Tällainen este voi olla esimerkiksi se, että konkurssihakemuksen kanssa samanaikaisesti vireillä on yrityssaneeraushakemus, jota ei ole vielä ratkaistu. Seuraavaksi tuomioistuimen on tutkittava, onko velkojalla hakukelpoinen saatava, jos hakemuksen on tehnyt velkoja. Jos hakijana on velallinen, on tutkittava, päätös konkurssiin hakemisesta syntynyt oikeassa järjestyksessä eli esimerkiksi yhtiön siinä toimielimessä, jolle asiasta päättäminen lain mukaan kuuluu.

Kun prosessinedellytykset on tutkittu, siirrytään aineellisten konkurssin edellytysten tutkimiseen. Näistä tuomioistuin tutkii ensin velallisen maksukyvyttömyyden tai ylivelkaisuuden riippuen siitä, kumpaa hakija on käyttänyt hakemuksen perusteena. Sen jälkeen ratkaistaan, onko velkoja-aloitteisessa konkurssissa hakijavelkojan saatavan olemassaolosta riittävä selvyys. Tämän jälkeen tutkitaan, onko tapauksessa jotain laissa mainittuja konkurssin esteitä, kuten hakijavelkojan asettama vakuus, joka turvaa maksun. Aineellisena konkurssin edellytyksenä on myös tutkittava, estääkö mahdollinen ulkomainen konkurssi suomalaisen konkurssin.

Konkurssin edellytyksistä, esteistä tai muusta konkurssiin liittyvistä asioista saa lisätietoa ottamalla yhteyttä Minilexin lakipuhelimeen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa